NGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJET

Feminizmi dhe aktivizmi rinor, tema e „ENGAGE 2023“

Të premten më 9 qershor 2023, në Qendrën Kulturore të të Rinjve, për të dymbëdhjetën herë u mbajt  aktivitet për aktivizim social,  organizuar nga Radio МОF dhe Forumi Arsimor Rinor „ENGAGE 2023“. Теmat e vitit „ENGAGE“ ishin feminizmi dhe aktivizmi rinor, nga ku aktivistë vendas dhe të huaj shkëmbyen njohuri dhe përvoja lidhur me angazhimin…

Lexo më shumë
PROJEKTEPROJEKTEPROJEKTEPROJEKTEPROJEKTEPROJEKTEPROJEKTEPROJEKTEPROJEKTEPROJEKTEPROJEKTEPROJEKTE

Mediat tona: Veprimi i Shoqërisë Civile për të nxitur arsimimin dhe aktivizmin mediatik, kundër polarizimit dhe promovimin e dialogut

Forcimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile, profesionistëve dhe aktivistëve të medias, si dhe qytetarëve për të kuptuar më mirë tendencat dhe sfidat që lidhen me lirinë dhe integritetin e medias në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, janë ndër synimet kryesore të rajonit projekti “Mediat tona”, i cili do të zbatohet në tre vitet e…

Lexo më shumë

PROMOVIMI I FJALORIT TË ARSIMIMIT MEDIATIK

Instituti për Studime të Komunikimit ju fton në promovimin e Fjalorit të Arsimimt Mediatik, i cili do të mbahet të mërkurën, më 31 maj 2023, në ora 12:00 në Qendrën Informative Kulturore (QIK) në Shkup. Ky botim leksikografik është përpjekja e parë serioze për të sistemuar termat e shfaqura në epokën dixhitale dhe mënyrat e…

Lexo më shumë
DORACAKDORACAKDORACAKDORACAKDORACAKDORACAKDORACAKDORACAKDORACAKDORACAKDORACAKDORACAKDORACAKDORACAKDORACAKDORACAK

BOTA DIGJITALE E GJENERATËS ALFA – UDHËZUES PËR ARSIMIMIN MEDIATIK PËR PRINDËRIT DHE KUJDESTARËT

Më 25 prill 2023, u mbajtë promovimi i “Bota digjitale e gjeneratës Alfa – Udhëzues për artsimimin mediatik për prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve 5 deri në 10 vjeç”, i cili u realizua në kuadër të projektit të USAID-it për arsimim mediatik “Të rinjtë mendojnë”, I realizuar nga IREKS në partneritet me MOF. Radio MOF…

Lexo më shumë
HULUMTIMEHULUMTIMEHULUMTIMEHULUMTIMEHULUMTIMEHULUMTIMEHULUMTIMEHULUMTIMEHULUMTIMEHULUMTIME

ROLI I TRANSPARENCËS INSTITUCIONALE NË TRAJTIMIN E DEZINFORMATAVE DHE SPEKULUIMEVE NË MAQEDONINË E VERIUT

Hulumtimi “Roli i transparencës institucionale në trajtimin e dezinformatave dhe spekulimeve në Maqedoninë e Veriut” synon të identifikojë se si transparenca mund të ndihmojë në kundërshtimin e përhapjes së dezinformatave që minojnë besimin në institucionet shtetërore. Hulumtimi tregon se si transparenca kontribuon në hapjen më të madhe dhe besimin e publikut dhe përmban rekomandime për…

Lexo më shumë

VULNERABILITETI I DEZINFORMATAVE TEK GRUPET E NDRYSHME TË QYTETARËVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Hulumtimi “ Vulnerabiliteti i dezinformatave tek grupet e ndryshme të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut ” synon të përcaktojë faktorët individualë, motivet dhe barrierat për njohjen dhe trajtimin e dezinformimit të grupeve të cenueshme të qytetarëve (të rinjtëndërmjet moshës 18 deri në 28 vjeç, personat mbi 60 vjeç  dhe përfitues të ndihmës sociale),…

Lexo më shumë
FUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATA

EMIL – GRUP PUNE E EPRA PËR ARSIMIM MEDIATIK

ЕМIL është grup pune i fokusuar në arsimimit mediatik dhe informativ (AMI) për rregullatorët Mediatik dhe organizata të tjera përkushtuar në nxitjen e AMI në Evropë. Krijuar në kuadër të rrjetit EPRA të rregullatorëve evropian për media, ЕМIL e ndërtuar si bashkësi e subjekteve që marrin pjesë në punën dhe koordinimin e rrjeteve për MIP.Me…

Lexo më shumë

Video të përpunuara në kuadër të projektit “Të rinjtë mendojnë” Arsimtarët për rëndësinë e arsimimit mediatik

Lidhur me rolin dhe promovimin e arsimimit mediatik të përgatitura në kuadër të projektit “Të rinjtë mendojnë” u përgatitën deklarata të shkurtra me video materiale. Kjo seri videosh është me mësimdhënësit që janë pjesë e procesit të përfshirjes së procesit në mësimdhënie. Videot mund ti shihni në vazhdim:   Cili ёshtё avantazhi i arsimtarёve dhe…

Lexo më shumë

Video për rolin e gazetarёve në përparimin e arsimimit mediatik në kuadër të projektit “Të rinjtë mendojnë”

Videot janë pjesë e projektit për arsimimin mediatik “Të rinjtë mendojnë”, i zbatuar nga IREKS dhe Instituti Maqedonas për Media dhe i mbështetur nga Agjencia e SHBA-ve për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Në to, njerëz të shquar nga gazetaria dhe fusha e arsimit flasin për rëndësinë e arsimimit mediatik. Videot mund ti ndiqni në linqet në…

Lexo më shumë
PUNËTORIPUNËTORIPUNËTORIPUNËTORIPUNËTORIPUNËTORI

Simpoziumi Ndërkombëtar ISK dhe IREKS:„Ta rikthejmë mbrapsht hapësirën për informata dixhitale“

Instituti për Studime të Komunikimit (ISK) dhe IREKS ju ftojnë në simpoziumin ndërkombëtar “Ta rikthejmë mbrapsht hapësirën për informata dixhitale“ organizuar në kuadër të projektit të USAID-it për arsimim mediatik “Youth Think”. Manifestimi do të mbahet më 23 shkurt 2023 (e enjte), në Hotel Aleksandar Palas Shkup, me fillim prej ora 09:30. Rendi i ditës…

Lexo më shumë
Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022

U MBAJT SEANCA PUBLIKE E KOMISIONIT PËR ANKESA NË KËSHILLIN PËR ETIKË NË MEDIA TË MAQEDONISË

Në kuadër të DMP 2022, më 28.10.2022 është mbajtur seanca publike e Komisionit për ankesa pranë Këshillit të Etikës në Media të Maqedonisë, në të cilën janë shqyrtuar të gjitha ankesat e pranuara lidhur me shkeljet e standardeve profesionale dhe etike në shkrim (shtypi dhe agjencitë e lajmeve), elektronike (TV dhe radio) dhe internet. mediat…

Lexo më shumë

VIDEO NGA PANEL DISKUTIMI „ARSIMIMI MEDIATIK DHE STUDENTËT“

Në kuadër të Ditëve të Arsimimit Mediatik 2022, Fakulteti Filologjik “Blaze Koneski” – Shkup, Instituti për Studime Komunikuese ISK / Institute of Communication Studies и Media Literacy Project YouThink, e mbajtën panel diskutimin “ARSIMIMI MEDIATIK  DHE STUDENTËT”, e cila gjithashtu është pjesë e programit të USAID për arsimim mediatik “të rinjtë mendojnë“. Diskutimi përfshiu aspekte…

Lexo më shumë

Arsimimi filmik, megjithëse i rëndësishme për zhvillimin e fëmijëve, mbetet i margjinalizuar në sistemin arsimor

Shkup, 13 nëntor 2022 (MIA) – Filmi ka një ndikim të madh në zhvillimin e njohurive kreative, kritike dhe kulturore, aftësive dhe kompetencave të ardhshme te fëmijët, dhe sipas ekspertëve është një mjet po aq efektiv për forcimin e motivimi për të mësuar. Megjithatë, me ritme të ngadalta ky art kulturor po përpiqet të gjejë…

Lexo më shumë

PËRMBLEDHJE E SHKURTËR NGA DISKUTIMI ONLINE “QARTË DHE ZËSHËM” ME TEMËN: “SI RAPORTOJNË MEDIAT PËR TË RINJTË ME ZHVILLIM ATIPIK”

SI personat me zhvillim atipik, respektivisht të rinjtë me gjendje dhe pengesa të ndryshme, paraqiten në public dhe media? Si të përmirësohet dukshmëria e tyre në jetën publike dhe të mos i margjinalizojmë? Shikoni një klip të shkurtër nga diskutimi online “Qart dhe zëshëm” me temë  “Si mediat raportëjnë për të rinjtë me zhvillim atipik”.

Lexo më shumë

U MBAJT PUNËTORIA PËR NEVOJAT MEDIATIKE E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR “QASJE E MENJËHERSHME”

Në kuadër të ditëve të arsimimit mediatik 2022, u mbajt punëtori Punëtori mbi nevojat mediatike të personave me aftësi të kufizuara me tiutll “QASJE E MENJËHERSHME”,  me ornganizim të ASHMAA-së. Gjatë punëtorisë u kërkuan përgjigje për pyetjet e mëposhtme: – Si e përjetojnë personat me aftësi të kufizuara mënyrën e paraqitjes së tyre në media?…

Lexo më shumë

PANELI I PARË DISKUTIM MBI ARSIMIMIN MEDIATIK NË FAKULTETIN FILOZOFIK “BLAZHE KONESKI”, SHKUP

Panel-diskutimi “Arsimimi mediatik dhe studentët” është ngjarja e parë publike që Fakulteti Filologjik Blaze Koneski, ICS dhe IREX e organizuan në kuadër të projektit “Futja e arsimimit mediatik për filologët e ardhshëm”, mbështetur nga programi “Mendimtarët e rinj” të Agjencisë Amerikane për zhvillim ndërkombëtar (USAID). Prodekani për shkencë dhe bashkëpunim ndërkombëtar, prof. Dr. Maja Bojaxhievska,…

Lexo më shumë

NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME MË SHPESH NJOHIN KEQINFORMACIONIN NË SHËNDET DHE POLITIK

Nxënësit e shkollave të mesme shpesh e njohin dezinformimin në shëndetësi dhe politikë. Nxënësit e shkollës së mesme të mjekësisë nga Gostivari në punëtori thonë se dezinformatat zakonisht njihen në tituj dhe tituj bombastikë në rrjetet sociale: “Teknikat e shkrimit gazetaresk dhe njohja e dezinformatave”. Punëtoria u organizua nga Instituti për Studime të Komunikimit më…

Lexo më shumë

AKTIVITET I ZBATUAR ME SUKSES – SHFAQJE FALAS E FILMAVE TEMATIKE PËR FËMIJËT E SHKOLLËS FILLORE

FILMI ndikon në mënyrë kulturore, kreative dhe kritike te fëmijët dhe të rinjtë! 2139 nxënës nga 20 shkolla të Shkupit morën pjesë në aktivitetin e realizuar me sukses – Shfaqja falas e filmave tematikë për fëmijët e shkollave fillore (nga VI deri në IX). Në 8 shfaqje kinemaje që u zhvilluan në tre kinema: Kinemaja…

Lexo më shumë

Forumi “Shoqëria Civile dhe Think Tank” u mbajt në Berlin

Shkup, 2 nëntor 2022 – Organizuar nga Instituti gjerman Aspen dhe Asociacioni i Evropës Juglindore, forumi i sivjetshëm “Shoqëria Civile & Think Tank” u mbajt më 1 dhe 2 nëntor në Berlin. Në kuadër të forumit ka pasur edhe një panel kushtuar dezinformimit në Ballkanin Perëndimor. Siç theksoi njëri prej panelistëve, Zoran Trajçevski, drejtor i Agjencisë për…

Lexo më shumë

IKS, PROJEKTI “Përdor FAKTET”

Si ta njohim dezinformimin, ku ta raportojmë, por edhe si të krijojmë përmbajtje mediatike, do të mësojmë në laboratorin mediatik që Instituti për Studime të Komunikimit organizon më 26 tetor (e mërkurë) nga ora 13:00 në SHMKM “Gostivar” – Gostivar. Punëtoria është pjesë e projektit “Përdor Faktet” e Institutit për Studime të Komunikimit të financuar…

Lexo më shumë
TAKIMET E RRJETITTAKIMET E RRJETITTAKIMET E RRJETITTAKIMET E RRJETITTAKIMET E RRJETITTAKIMET E RRJETITTAKIMET E RRJETIT

Procesverbal nga takimi i Rrjetit për Arsimim Mediatik i mbajtur në kuadër të Ditëve të Arsimimit Mediatik 2022

Të hënën, më 31 tetor 2022, në orën 13:00, në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele u mbajt takimi i Rrjetit për Arsimim Mediatik. Në takim morën pjesë Emilia Petreska – Kamenjarova (ASHMA), Sasho Bogdanovski (ASHMA), Viktor Stojanov (ASHMA), Marina Trajkova (ASHMA), Marina Tuneva (eksperte për media), Bojan Shashevski (MOF), Daniela Stankovska – Plaçkovska…

Lexo më shumë

PODKAST I INSTITUTEVE MAKS VAN DER SHTUL: GJENERATA E ARDHËSHME NË EPOKËN E DIZINFORMIMIT

Grupi i Kërkimeve për Arsimim mediatik dhe Dezinformimin (MeDisInfo) i Institutit Maks van der Shtul, në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL), do të transmetojë Podcast-in të martën, më 1 nëntor 2022, në orën 10:00: Gjenerata e ardhshëmme në epokën e dezinformimit. Folësit e ftuar në këtë podcast janë studentët e SEE: Valon Dauti nga Fakulteti…

Lexo më shumë

EKSPOZITA MULTIMEDIALE: “DHOMË PREJ XHAMI – INFORMACIONE TË GABUARA DHE MANIPULIMET NË INTERNET”

Ekspozita do të hapet më 1 nëntor 2022 në ora 19:30 në “Shtëpinë Evropiane” në Shkup /  Shtëpia e Evropës Shkup  ​, dhe do të jetë e disponueshme për vizitorët për tre muajt e ardhshëm. Nëpërmjet teknikave dhe mjeteve multimediale, vizitorët do të mund të mësojnë më shumë për dezinformimin, rolin e përdoruesve të internetit…

Lexo më shumë

PANEL DISKUTIM “DALLIMET DHE DIZINFORMIMI NË BALLKANIN PERËNDIMOR”

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis” ju fton në panel e diskutimin “Dallimet dhe dezinformimi në Ballkanin Perëndimor”, i cili do të mbahet më 31 tetor 2022 në Shkup, me fillim nga ora 14:00, në platformën video komunikuese Zoom. Diskutimi është i hapur për publikun dhe përfaqësuesit e mediave. Të interesuarit mund ta përcjellin në…

Lexo më shumë

U mbajt punëtori mbi nevojat mediatike të personave me aftësi të kufizuara

Shkup, 28 tetor 2022– Sot, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në kuadër të Ditëve të Arsimimit mediatik 2022, mbajti punëtorinë “Qasje Urgjente” – nevojat mediatike të personave me aftësi të kufizuara. Punëtoria kishte për qëllim të ndihmonte radiodifuzerët dhe ofruesit e shërbimeve mediatike audiovizuele sipas kërkesës të përballen më lehtë me detyrimet e…

Lexo më shumë

PREZANTIMI I REZULTATEVE TË STUDIMIT “PANIKU MORAL DHE PËRFAQËSIMI I LGBTI NË MEDIA”

Prezantimi online i rezultateve të studimit “Paniku moral dhe përfaqësimi i LGBTI në media” do të mbahet në organizimin e Koalicionit Margini më datë 1 nëntor në periudhën nga ora 11:00 deri në orën 12:00, përmes Platforës Zoom. Ju mund t’i bashkoheni ngjarjes përmes linkut  https://us02web.zoom.us/j/86253970233 Çfarë është panika morale? Cilat janë fazat e zhvillimit…

Lexo më shumë

PUNËTORI E ASHMA-së “QASJA URGJENTE” – PËR NEVOJAT MEDIALE TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Si e përjetojnë personat me aftësi të kufizuara mënyrën se si prezantohen në media? Cilat janë në fakt nevojat e tyre për komunikim? Çfarë mund të bëjë media për t’iu përgjigjur këtyre nevojave dhe për të ndryshuar mënyrën se si raportojnë për to? Këto janë disa nga temat që do t’i kushtohen punëtorisë “Qasje urgjente”…

Lexo më shumë

VIDEO – DISKUTIM QARTË DHE ZËSHËM: SI RAPORTOJNË MEDIAT PËR TË RINJT NË MARGJINA

Radio MOF bashkohet me  #Ditët e Arsimimit Mediatik  më datë 27 tetor (e enjte) nga ora 12 me video-diskutimin online “Qartë dhe Zëshëm” me temë: “Si raportojnë mediat për të rinjtë në margjina.” Fokusi do të jetë tek personat me zhvillim atipik, pra të rinjtë me kushte dhe aftësi të kufizuara të ndryshme, ndaj diskutimi…

Lexo më shumë

PANEL DISKUTIM “ARSIMIMI MEDIATIK DHE STUDENTËT”

Fakulteti Filologjik “Bllazhe Koneski” – Shkup , Instituti për Studime të Komunikimit ICS dhe Media, dhe Literacy Project You Think,  Ju paraqesin panel-diskutim “Arsimimi Mediatik dhe studentët” w cila do të mbahet me datë 27.10.2022 (e enjte), me fillim prej ora 12.30 Amfiteatrin 3 të Fakultetit Filologjik. ➡ Ngjarja është e hapur për media. Në…

Lexo më shumë

DITA E HAPUR NË RADIO MOF

Si është të jesh zëri i diversitetit” është tema e Ditës së Hapur në Radio MOF, e cila do të zhvillohet të premten, më 28 tetor, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, në kuadër të  #Ditëve të Arsimimit Mediatik Të gjithë të rinjtë e interesuar mund të vijnë, të hyjnë dhe të shikojnë redaksinë…

Lexo më shumë

PANEL DISKUTIM “NËPËRMJET ARSIMIMIT MEDIATIK ARSIMOJMË GJENERAT E REJA PA PARAGJYKIME DHE STERIOTIPE”

Panel diskutim “Përmes Arsimimit mediatik ne arsimojmë gjeneratat e reja pa paragjykime dhe stereotipa” do të mbahet më 26 tetor (e mërkurë), në hotelin “Holiday Inn” në Shkup, me fillim nga ora 11:00. Mësimdhënës, profesorë, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe gazetarë janë ftuar si panelistë, të cilët do të diskutojnë mbi Arsimimin mediatik…

Lexo më shumë

FILMA PËR FËMIJËT E SHKOLLËS FILLORE – PROGRAM FILMOR I DITËVE TË ARSIMIMIT MEDIATIK 2022

Ditët e arsimimit mediatik 2022 – kushtuar diversitetit dhe arsimimit mediatik – motoja e të cilave është “Mendo në mënyrë kritike, krijo të gjithë historinë”, ofron gjithashtu në programin e saj qasje falas për shkollat në shfaqjet filmike të filmave tematikë të destinuar për fëmijët nga klasa e VI deri në IX. Tre filmat tematikë…

Lexo më shumë

KINEMA INKLUZIVE – PROGRAMI FILMOR BRENDA DITËVE TË ARSIMIMIT MEDIATIK 2022

Ditët e Arsimimit Mediatik 2022 – kushtuar diversitetit dhe arsimimit mediatik – motoja e të cilave është “Mendo në mënyrë kritike, krijo të gjithë historinë”, ofron gjithashtu bileta falas për filmat nga repertori i rregullt që synojnë personat me aftësi të kufizuara në programin e saj. Aktiviteti zhvillohet nga Grupi i Punës për Arsimim Filmik…

Lexo më shumë

Ditët e hapura të arsimimit mediatik 2022

Shkup, 25 tetor 2022 – Nën moton „Mendo në mënyrë kritike, krijo të gjithë historinë“, nga sot deri më 1 nëntor në organizim nga Rrjeti për arsimim mediatik do të mbahen Ditët e arsimimit mediatik 2022. Në këtë mënyrë vendi ynë për katër vite rresht i bashkohet Javës Globale të arsimimit dhe informimit mediatik të UNESCO-së. Siç informoi…

Lexo më shumë

FTESË PËR KONFERENCË PËR SHYP

Shkup, 21.10.2022 – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele  me datë 25 tetor 2022 (e martë) do të mbajë konferencë për shtyp, me fillim nga ora 11:00, në të cilën drejtori Dr. Zoran Trajçevski do të hapë Ditët e Arsimimit Mediatik 2022. Në periudhën nga 25 tetori deri më 1 nëntor nën moton “Mendoni në…

Lexo më shumë

PROGRMI I DITËVE TË ARSIMIMIT MEDIATIK 2022

Nga 25 tetor deri më 1 nëntor, nën moton “Mendoni në mënyrë kritike, krijo të gjithë historinë” do të mbahen për herë të katërt me radhë Ditët e Arsimimit Mediatik 2022. Edhe këtët vit në organizim, u kyçën një numër i madh i anëtarëve të Rrjetit dhe mbështetës të tyre: Instituti Maqedonas për Media, IREX,…

Lexo më shumë

Dita e mediave 2022 në tre minuta

  140 nxënës nga pjesë të ndryshme të vendit vizituan mediat kombëtare, rajonale dhe lokale ku u njohën me punën e gazetarisë, por edhe mënyrën se si mediat ballafaqohen me dezinformatat. Ata qëndruan para kamerave televizive, u ulën “të udhëheqin lajme”, e ndjenë magjinë e radios dhe u argëtuan. Shihni në tre minuta se si…

Lexo më shumë

U PUBLIKUA ANALIZA E PRONËSISË SË MEDIAVE 2022

Agjencia e Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuale në qershor 2022 publikoi publikimin Media Ownership 2022, i cili synon të sigurojë transparencë më të madhe të pronësisë së mediave. Në këtë publikim prezantohen në rubrika të veçanta të dhënat për pronarët e stacioneve televizive dhe radiostacioneve, si dhe botuesit e mediave të shkruara në vitin 2022.…

Lexo më shumë

DORACAK-UDHËZIME PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT DHE PROMOVIMIN E ETIKËS NË MEDIA

Këshilli për etik në media në qershor 2022 publikoi UDHËZIME PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT DHE PROMOVIMIN E ETIKËS NË MEDIA Qëllimi i këtij doracaku, i dedikuar kryesisht për punonjësit e mediave dhe gazetarët, është që të ngritet ndërgjegjësimi për rreziqet e korrupsionit në media (të shkruara dhe elektronike) si dhe dhënien e rekomandimeve të duhura…

Lexo më shumë

Hulumtim: Efekti i dezinformatave dhe ndikimeve të huaja te proceset demokratike në Maqedoninë e Veriut

Njohuritë e fituara nga hulumtimi dhe veprimtaria gazetareske janë bazë për një nismë për përfaqësim e cila i bashkon faktorët relevant (institucionet qeveritare, shoqatat e mediave, mediat individuale, organizatat e shoqërisë civile, komunitetin shkencor-arsimor dhe sektorin privat) për t’iu kundërvënë efekteve toksike të dezinformatave përmes krijimit të një modeli efikas me përfshirjen e të gjitha…

Lexo më shumë

Njoftim për Konferencën “Përballja me dezinformatat në Republikën e Maqedonisë së Veriut”

Më 31 maj të vitit 2022 në Shkup, duke filluar nga ora 12:00 do të mbahet konferenca “Përballja me dezinformatat në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, kushtuar ndërtimit të një qasjeje shumësektoriale për adresimin e kësaj çështjeje të rëndësishme përmes angazhimit të përbashkët të institucioneve shtetërore, mediave të pavarura, organizatave të shoqërisë civile, bashkësisë akademike…

Lexo më shumë

Biseda për privatësinë #8 – Si të mbroni të dhënat personale për kategoritë e rezikuara të qytetarëve?

Fondacioni Metamorfozic fton përfaqësuesit e organizatave të shoqërive civile, institucionet, mediat dhe të gjithë individët e tjerë që duan të diskutojnë dhe të mësojnë diçka më shumë rreth „Si duhet t’i mbrojmë të dhënat personale të kategorive të rezikuara?“ në bisedën e tetë „Bisedë për privatësi“ që do të mbahet më 31-maj, në Dhomën publike,…

Lexo më shumë

Në Manastir u hap Qendra Rinore – MladiHub

Manastir, 28.04.2022 – Me një ngjarje për rrjetëzimin e të rinjve me kompani dhe organizata të shoqërisë civile nga Manastiri dhe rajoni, sot u hap Qendra Rinore – MladiHub në Manastir. Hapësira synohet të shërbejë si hapësirë për punë, rrjetëzim dhe organizim të aktiviteteve që do të jenë në dispozicion pa pagesë për të rinjtë…

Lexo më shumë

NË ORË TË ARSIMIMIT MEDIATIK: “MEDIAT DHE DALLIMET” – INSTITUTI MAQEDONAS PËR MEDIA

Instituti Maqedonas për Media, me mbështetjen e Bashkimit Evropian, në vitin 2021 mbajti disa punëtori për arsimimin mediatik në shkollat ​​e mesme. Njëra prej tyre iu kushtua medias dhe diversitetit, si dhe përfaqësimit të grupeve vulnerabël dhe të margjinalizuara në media. Ligjërues në këtë punëtori ishte gazetari Ognen Janevski. Për informacion më të detajuar rreth…

Lexo më shumë
DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIKDITËT E ARSIMIMIT MEDIATIKDITËT E ARSIMIMIT MEDIATIKDITËT E ARSIMIMIT MEDIATIKDITËT E ARSIMIMIT MEDIATIKDITËT E ARSIMIMIT MEDIATIKDITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK

DAM 2021: NË ORË TË ARSIMIMIT MEDIATIK – “VERIFIKIMI I INFORMATAVE” (MIM)

Në kuadër të Ditëve të ditëve të arsimimit mediatik 2021, janë mbajtur disa punëtori për arsimimin mediatik në shkollat ​​e mesme, të organizuara nga Instituti Maqedonas për Media. Në punëtorinë e mbajtur më 30 nëntor, me gjimnazistët u diskutua për verifikimin e informatave të paraqitura nga mediat, ku ligjërues ishte Vasko Magleshov. Për informacion më…

Lexo më shumë
Uncategorized @sqUncategorized @sq

Simpozium ndërkombëtar: „Duke mbajtur hapin me trendet: Edukimi për arsimim mediatik në ditët e sotme me ritme të shpejta “

Teknologjitë e reja dhe mediat digjitale po i japin formë botës sot, dhe bashkë me të demokracitë dhe shoqërit tona. Zhvillimi i teknologjisë krijon mundësi dhe kërcënime për mënyrën se si ne e perceptojmë informacionin, poltikat dhe marrëdhëniet. Në dekadat e fundit, arsimimi dhe edukimi mediatik i kanë vënë theks të veçantë të menduarit kritik,…

Lexo më shumë

UKLO FM-Manastir: Edicioni i tetëmbëdhjetë i emisionit radiofonik për fëmijë ,,Na dëgjoni!“

Radio universitare UKLO FM-Manastir, radio e Universitetit ,,св.Климент Охридски“ –Манастир, është pjesë e Rrjetit të medias së shkruar, duke dashur të kontribuojë në Ditët e medias së shkruar 2021,edicioni i tetëmbëdhjetë i emisionit radiofonik për fëmijë ,,Na dëgjoni!“  transmetuar më 26 nëntor të vitit 2021 ja kushtoi edukimit mediatik dhe informativ,të përpunuara në mënyrë origjinale…

Lexo më shumë

Fokus Pokus Films: Animacioni si mjet për përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara

Nga data 7 deri më 20 tetor produksioni„Fokus Pokus Films“ mbajti një punëtori me titull  „Animacioni gjithëpërfshirës” në ambientin e Europe House Shkup dhe Kinotekën e Maqedonisë së Veriut. Projekti u mbështet nga Delegacioni i BE-së në Shkup dhe u realizua në bashkëpunim me Kinotekën e Maqedonisë së Veriut dhe MFF KineNova. Qëndrimi i shoqërisë…

Lexo më shumë

Grupet vulnerabël në sferën publike – Instituti RESIS

Në kuadër të Ditëve të arsimimit mediatik për fëmijë dhe të rinjtë 2021, më 30 nëntor, u mbajt prezantimi i veprimit hulumtues: „Grupet vulnerabël në sferën publike“, organizuar nga Instituti për hulumtimin e zhvillimit social – RESIS. Po ashtu, në kuadër të aktivitetit u prezantua Manuali për arsimim mediatik për prindër. Në kuadër të diskutimit…

Lexo më shumë

Shënime nga mbledhja e Rrjetit për arsimimin mediatik mbajtur në kuadër të Ditëve të arsimimit mediatik 2021

Më  29.11.2021., përmes platformës online Zoom, u mbajt takimi vjetor (onlajn) i Rrjetit për arsimim mediatik, i cili mbahet tradicionalisht në kornizat e Ditëve të arsimimit meadiatik. Në takim ishin të pranishëm: Еmilija Petrevska – Каmenjarova (АSHMA), Sasho Bogdanovski (АSHMA), Viktor Stojanov (АSHMA), Маrina Тrajkova (АSHMA), Snezhana Тrpeska (Institut RESIS), Bojan Shashevski (МОF), Daniella Stankovska…

Lexo më shumë

U prezantuan rekomandimet për raportim etik për të rinjëtë dhe fëmijët

Në kuadër të DAM 2021, me datë 26 nëntor u  prezantuan „Rekomandimet për raportim profesional për  fëmijët dhe të rinjtë“ dhe njëkohësisht u mbajt edhe seancë publike të Komisionit për ankesa të Këshillit për Etikë në Media të Maqedonisë (KEMM) . Në bashkëpunim me Ambasadën e parë të fëmijëve në botë „Megjashi“ dhe në kosultime me…

Lexo më shumë

U mbajt debat online mbi arsimimin mediatik të ASHMA dhe Resis (VIDEO)

Shkup, 30 nëntor 2021 – Në kuadër të Ditëve të arsimimit mediatik 2021,Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Instituti Resis zhvilloi dje një debat online me temë „Analiza e aspekteve gjinore në programet televizive për fëmijë: A po ndërtojmë ndërgjegjësim kritik tek fëmijët?”. Diskutimi përfshiu disa segmente, nga ku si është ndikimi psikologjik i programeve për…

Lexo më shumë

Programi i Ditëve të arsimimit mediatik 2021

Nga 22 deri më 29 nëntor do të mbahen Ditët e treta të arsimimit mediatik (DAM 2021). Gjatë tetë ditëve, nën moton “Virtual apo real – rregullat janë të njëjta! Le të jemi mediatikisht të arsimuar” do të mbahen një sërë aktivitetesh kushtuar ndërtimit dhe zhvillimit të vetëdijes kritike tek fëmijët dhe të rinjtë, por…

Lexo më shumë

Agjencia e mbajti takimin e saj të parë publik – Shkup, 19 mars 2014

Shkup, 19.03.2014 – Sot, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në pajtueshmëri me obligimiet e përcaktuara me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajti takimin e parë publik. Qëllimi i këtij takimi ishte që të gjithë anëve të interesuara tu mundësohet ti shprehin mendimet dhe qëndrimet e tyre në lidhje me zhvillimin e…

Lexo më shumë

U REALIZUA DEBAT “KUPTIMI KRITIK I MEDIAVE – GJINIA, TË RINJTË, ARSIMIMI MEDIATIK”

Shkup, 23.12.2014 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në kuadër të plotësimit të obligimeve të saja ligjore e nxit arsimimin mediatik për të përcjell trajtimin e gjinive në mediume, organizoi debat të titulluar “Kuptimi kritik i mediumeve – gjinia, të rinjtë dhe arsimimi mediatik” që u realizua në hapësirat e qendrës informative të BE-së në…

Lexo më shumë

U REALIZUA PUNËTORI PËR ARSIMIM MEDIATIK – SHKUP, 27.04.2015

Shkup, 27.04.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në hapësirat e Qendrës informuese të BE-së në Shkup, organizoi punëtori ku u prezantua Draft-programi për nxitjen e arsimimit mediatik në Republikën e Maqedonisë. Me ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Agjencia mori obligim që të ndërmerr aktivitete për nxitjen e arsimimin mediatik dhe si…

Lexo më shumë

KU ËSHTË GORANI?

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele krijoi edhe versionin e adaptuar në gjuhën maqedonase të spotit “Ku është Klausi?” nga organizata gjermane klicksafe.de, përkthimin e të cilit e bënë të punësuarit e Agjencisë, ndërsa sinhronizimi dhe titrimi u realizua nga TV Sitel. Qëllimi është që edhe njëherë të kthehet vëmendja e prindërve ndaj faktit…

Lexo më shumë

TAKIMI I TRETË PUBLIK I AGJENCISË PËR VITIN 2015 – PROGRAM PËR NISJEN E ARSIMIMIT MEDIATIK NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Shkup, 18.09.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në pajtim me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e realizoi takimin e tretë publik për vitin 2015. Për realizimin e Programit vjetor për punën e ASHMA foli dr. Zoran Trajcevski, drejtor i Agjencisë i cili në mënyrë të detajuar i arsyetoi aktivitet e realizuara:mbikëqyrjet…

Lexo më shumë

KONFERENCË “ARSIMIMI MEDIATIK SI PARAKUSHT PËR QYTETËRIM AKTIV”

Më 27 tetor 2016., u mbajtë konferencë “Arsimimi mediatik si parakusht për qytetërim aktiv”, ku është prezantuar raporti nga hulumtimi “Arsimimi mediatik në Maqedoni: lidhja që mungon për qytetarin aktiv”. Ngjarja u organizua nga Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun në partneritet me Institutin për Dallime  në Media në Londër dhe gazetën…

Lexo më shumë

TAKIMI I KATËRT PUBLIK I AGJENCISË PËR VITIN 2016 – NIVELI I ARSIMIMIT MEDIATIK TEK POPULLATA E RITUR NË RM

Shkup, 30.12.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, dje e mbajti takimin e fundit publik për vitin 2016. Në fillim, Drejtori i Agjencisë, dr Zoran Trajçevski i prezantoi aktivitetet që i ka realizuar Agjencia gjatë tremujorit të kaluar, sipas Programit vjetor të punës. Fokusi i Agjencisë në tre muajt e fundit në veçanti…

Lexo më shumë

FORUMI RINOR

Në fokusin e “Arsimimit mediatik rinor” janë të rinjtë, vetëdija e të cilëve për arsimimin mediatik nuk ekziston ose është në nivel të ulët, por që kanë interes të marrin pjesë në ndarjen kualitative të ideve dhe qëndrimeve të tyre, si dhe të informojnë për ngjarje dhe ndodhi – qëllimi përfundimtar i të cilëve është…

Lexo më shumë

SERIAL I RI TELEVIZIV “NË EMRIN TONË”

“Në emrin tonë” – është serial televiziv kushtuar arsimimit mediatik që është realizuar nga Shoqata për kulturë mediatike dhe komunikuese dhe të drejta civile “Reformator” e që emetohet në Lajmet e orës 20:00 në TV 24 Vesti, përgjatë gjashtë të shtuneve, duke filluar nga 25 nëntori 2017. Qëllimi i projektit është që qytetarët të njihen…

Lexo më shumë

ARSIMIMI MEDIATIK PËRMES FJALËVE TË MEDIANAS

Shkolla e lartë për gazetari dhe marrëdhënie me pubikun, prodhoi pesë video edukative në të cilat përpunohen segmente të ndryshme të arsimimit mediatik. Si personazh kryesor është zgjedhur youtube-istja e re Izabela Pan (Izabela Jakimovska), e cila në rolin e Medianas, në mënyrë simpatike i prezanton konceptet themelore të arsimimit mediati; këshillon se si të…

Lexo më shumë

AGJENCIA REALIZOI TAKIMIN E KATËRT PUBLIK PËR VITIN 2017 – PROMOVIM I WWW.MEDIUMSKAPISMENOST.MK

Shkup, 22.12.2017. – Sot, Agjencia realizoi takimin e fundit publik për vitin 2017. Për aktivitetet e realizuara sipas programit vjetor foli d-r Zoran Trajçevski, drejtori i Agjencisë, i cili i prezantoi aktivitetet që i realizoi Agjencia gjatë tremujorit të kaluar – mbikëqyrjet ndaj radiodifuzerëve, operatorët e rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe publikuesit e mediumeve të…

Lexo më shumë

U PROMOVUA DVD PËR ARSIMIMIN MEDIATIK DEDIKUAR SHKOLLAVE FILLORE

Shkup, 25.01.2018. – Në kuadër të përpjekjeve për nxitjen e zhvillimit të arsimimit mediatik, Agjencia sot promovoi projektin e parë së bashku me disa anëtare të Rrjetit për arsimim mediatik – DVD dedikuar shkollave fillore në Republikën e Maqedonisë.Projekti u financua nga Agjencia, kurse u përkrah nga Byroja për zhvillimin e arsimit, si dhe Ministria e…

Lexo më shumë

KONFERENCË “ARSIMIMI MEDIATIK NË MAQEDONI: NË OSE JASHTË ARSIMIT”

Më 22 shkurt 2018 në Shkup, u mbajt konferenca “Arsimimi mediatik në Maqedoni: në ose jashtë arsimit”, e cila theksoi nevojën për trajnim të vazhdueshëm të stafit mësimdhënës në shkollat ​​fillore dhe të mesme. Ngjarja u organizua nga Shkolla e Lartë e  Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun në partneritet me Institutin për Dallime në media…

Lexo më shumë

KONKURSI I SHKOLLËS SË MESME PËR PRODUKTIN MË TË MIRË MEDIATIK “SHPREHU PËRMES MEDIUMEVE”

Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun kohët e fundit shpalli një konkurs për produktin më të mirë mediatik (histori fotografike, poster ose video një minutëshe) të bërë nga nxënës të shkollave të mesme me temën “Do të doja në komunën time të…”. Konkursi zgjat deri më 29 Prill 2018, të tre më…

Lexo më shumë

VETREGULLIM EFIKAS DHE QYTETARË TË ARSIMUAR MEDIATIKISHT PËR KOMUNIKIM ONLINE ME PËRGJEGJËSI

Inkurajimi i të menduarit kritik dhe Arsimimi mediatik midis përdoruesve të rrjeteve sociale, ngritja e kulturës politike të komunikimit, vetë-rregullimi efektiv dhe i pavarur në internet dhe zbatimi i qëndrueshëm i ligjeve janë disa nga sugjerimet në lidhje me zgjidhjen e problemeve të komunikimit në hapësirën e internetit, të cilat u theksuan në konferencën “Të…

Lexo më shumë

“PJESËMARËS NGA MAQEDONIA, KROACIA DHE LITUANIA MBLODHËN MJETE PËRMES ANKANDI TË HESHTUR TË FOTOGRAFIVE ME MESAZHE FILANTROPIKE”

Të premten (4 maj) në Qendrën e Inovacionit-Telekom përmes një ankandi të heshtur fotografish u mbajt mbledhje STRATEG Gala. Vizitorët po ofertonin për fotot e studentëve nga Shkupi, Rijeka dhe Radvilishkis që ishin pjesë e fushatës “Mirësia është rreth nesh, ne vetëm duhet ta njohim atë”. Shuma e përgjithshme që është realizuar nga shitja në…

Lexo më shumë

RRJETËZIM I FAKTORËVE RELEVANT TË NEVOJSHËM PËR KUPTIMIN MIRË TË ARSIMIMIT MEDIATIK

Arsimimi informatik mediatik është një koncept dinamik i të mësuarit gjatë gjithë jetës, dhe me ndryshimin e teknologjisë, ndryshon edhe përkufizimi. Sidoqoftë, fuqia e bashkëpunimit midis palëve të ndryshme të interesit, si institucionale ashtu edhe jo-institucionale, është çelësi për zhvillimin e kësaj fushe, pra për të kuptuar vetë konceptin dhe zbatimin e tij nga qytetarët.…

Lexo më shumë

RRJETËZIM I FAKTORËVE RELEVANT TË NEVOJSHËM PËR KUPTIMIN MIRË TË ARSIMIMIT MEDIATIK

Më 1 qershor, u mbjatë ngjarja e parë e projektit “Mendimi kritik për qytetarët me aftësi mediale – CreTink” të Fondacionit Metamorfozis dhe Eurothink, i cili do të zbatohet në 3 vitet e ardhshme, me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Qëllimi është të inkurajojë bashkëpunimin në fushën e zhvillimit të të menduarit kritik dhe shkrim -leximit…

Lexo më shumë

QYTETARË TË ARSIMUAR MEDIATIKISHT – PËR NDER PA STRES, GJEJE LAJMIN E VËRTET

Në kuadër të projektit  „Me mendim kritik deri te qytetarët me aftësi mediatike – KriThink“, Shoqata „Media Plus“ dhe kanal 77, nëpërmjet audio dhe video spoteve e filluan fushatën „qytetar i arsimuar mediatikisht – për nderim pa stres, gjeje lajmin e vërtetë“. Në vazhdim video spoti me këngë rep e përpunuar në kuadër të këtijë…

Lexo më shumë

FUSHATA E MIM PËR AVANCIMIN E ARSIMIMIT MEDIATIK

Instituti maqedonas për mediume prodhoi shtatë video dhe tre radio spote në kuadër të fushatës për avancimin e arsimimit mediatik. Qëllimi i fushatës qytetarët të mësohen me anë kritike ti shohin, analizojnë dhe vlersojnë mesazhet që vijnë nga më shumë mediume, me qëllim që sa më mire të informohen dhe më të angazhuar të marin…

Lexo më shumë

TAKIMI NJOFTUES ME GRANTISTËT E PROGRAMMIT PËR GRANTE TË VOGLA NGA PROJEKTI “PËRMES MENDIMIT KRITIK DERI TE QYTETARË ME AFTËSI MEDIATIKE – KRITINK“

Në kuadër të programit për grante të vogla nga projekti “Përmes mendimit kritik deri te qytetarë me aftësi mediatike – KriTink”, më 19 tetor 2018, në Qendrën Civile të resurseve Shkup, u realizua takimi njoftues për grantistët. Në kuadër të takimit, gjashtë grantistët nga gjashtë rajonet e ndryshme planore të Maqedonisë, përmes prezantimit të projekteve…

Lexo më shumë

PUNËTORI ME SHKOLLARË TË MESËM NGA SHTATË SHKOLLA TË MESME NGA MANASTIRI NË KUADËR TË PROJEKTIT “TEMË PËR DILEMË”

“Vlerësoj se të gjithë duhet të kenë mundësinë të marrin pjesë në një trajnim të tillë të Arsimimit mediatik. Njohuritë që kam fituar nga trajnimi do të jenë të dobishme për mua në të ardhmen ” – thotë Marija Delovska, studente në PSU SABA – Manastir. “Punëtoria e sotme ishte shumë interesante dhe edukative. Mësova…

Lexo më shumë

KONKURS I NXËNËSVE TË SHKOLLAVE TË MESME NË MANASTIR ME TEMË ARSIMIMI MEDIAIK DHE TË MENDUARIT KRITIK

Shoqata GANIMED nga Manastiri gjatë dy javëve të kaluara me sukses i ka realizuar shtatë punëtoritë, të parapara për 140 nxënës të shkollave të mesme të Manastirit prej 7 shkollave të këtij qyteti. Punëtoria e fundit u mbajt më 1 nëntor 2018 së bashku me njëzet nxënës të SHMSH “Kuzman Shapkarev” Qëllimi kryesor i këtyre…

Lexo më shumë

MANASTIR U SHËNUA JAVA E ARSIMIMIT MEDIATIK

Në kuadër të projektit “Temë për dilemë”, si pjesë e projektit “Përmes të menduarit kritik deri te qytetarë me aftësi mediatike – KriTink”, nga data 5 deri më 9 nëntor 2018, për herë të parë me një numër të madh aktivititetesh në Manastir, u shënua java e arsimimit mediatik. Theksi i veçantë ishte te projkti…

Lexo më shumë

FITUES TË GRANTEVE NGA PROJEKTI “KRITINK E VIZITUAN АGJENCINË

Shkup, 05.11.2018 Fitues të grantit nga programi për grante të vogla, të projektit “Përmes mendimit kritik deri te qytetarë me aftësi mediatike – KriTink”, organizuar nga Fondacioni Metamorfozis dhe Eurotink – Qendra për strategji evropiane, më 2 nëntor e vizituan Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. Përfaqësuesit e organizatave civile patën mundësi që të njihen…

Lexo më shumë

ISK E PARALAJMËRON JAVËN KUNDËR LAJMEVE TË RREJSHME NGA DATA 12 E DERI MË 18 NËNTOR

Instituti për studime komunikuese (ISK) në kuadër të projektit  „Arsimimi për lajmet dhe arsimimin digjital“  të MIM, IKS, SSNM, dhe MDI nga Londra, përgaditën  një sërë trajnimesh, debates, kuize online dhe video, Java kundër lajmeve të rrejshme si pjesë e e cila do të mbahet në periudhën nga 12 deri më 18 nëntor. Aktivitetet kanë pëe qëllim të…

Lexo më shumë

REKOMANDIME PËR INTEGRIMIN E KONCEPTIT TË ARSIMIMIT MEDIATIK NË SFERA TË NDRYSHME TË SHOQËRISË

Më 13 dh 14 nëntor 2018, Instituti maqedonas për mediume organizoi vizitë studimore për përfaqësuesit nga rjeti maqedonas i arsimimit mediatik dhe rjetit Irlandez për arsimim mediatik në Dablin, Republika e Irlandes. Në vizitën studimore morën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale, Shërbimi i…

Lexo më shumë

VIZITË STUDIMORE PËR NDËRTIMIN E KAPACITETEVE TË RRJETIT TË ARSIMIMIT MEDIATIK NË MAQEDONI

Më 13 dhe 14 nëntor, MIM organizoi një vizitë studimore për përfaqësuesit e Rrjetit të arsimimit emdatik nga Maqedonia në Rrjetin Irlandez të arsimimit medatik në Dublin, Republika e Irlandës. Qëllimi i vizitës ishte shkëmbimi i njohurive, përvojës dhe praktikave midis përfaqësuesve përkatës të dy rrjeteve dhe u organizua si pjesë e projektit “Forcimi i…

Lexo më shumë

ARSIMIMI MEDIATIK NUK MËSOHET MJAFTUESHËM NË ARSIMIN FILLOR

Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun në kuadër të projektit trevjeçar të “Koalicionit për Arsimim Mediatik” organizoi një konferencë me temë “Arsimimi mediatik në arsim – parakusht për pjesëmarrjen e të rinjve në proceset shoqërore dhe politike në Maqedoni”, e cila u mbajt në orën 12 /18/2018 në Shkup. Në këtë aktivitet…

Lexo më shumë

U MBAJT TRYEZA E RRUMBULLAKËT “SFIDAT DHE PROBLEMET E GAZETARËVE TË RINJ”

Më 20 shkurt 2019, në Klubin e Gazetarëve u mbajt tryeza e rrumbullakët “Sfidat dhe Problemet e Gazetarëve të Rinj” në kuadër të Projektit të Shprehjes së Rinisë të financuar nga Bashkimi Evropian, i organizuar nga Radio MOF dhe Rinia e Edukimit Rinor. Në tryezën e rrumbullakët, pjesëmarrësit folën për problemet me të cilat ballafaqohen…

Lexo më shumë

VIDEO PROMOVUESE PËR ARSIMIM MEDIATK DHE MENDIM KRITIK

21.02.2019 – Në kuadër të prrojektit „Temë për dilemë“ të ciln e realizon shoqata Ganimed nga Manastiri, në periudhën e kaluar u inqizuan 7 video promovuese, ndërmjet së cilave promovohet arsimimi mediatik dhe mendimi kritik. Videot janë me karakter edukativ dhe zbavitës, ndërsa si aktorë paraqiten nxënës të shkollave të mesme nga shtatë shkolla të mesme…

Lexo më shumë

ARSIMIMI MEDIATIK NË PIADESTAL NË ALSAT-M

Alsat-M ishte mysafir i një punëtorie për arsimim mediatik për të punësuarit e vet në kuadër të projektit „KriThink“ i financuar nga Unioni Europian. Në „in – haus“  trajnimin që e raelizuan ekipi i Diverziti Media morën pjesë gazetarë dhe udhëheqës të emisioneve, ndërsa fliteshte për për rruajtjen e gjuhës së urejtjes , veçanërisht për…

Lexo më shumë

U MBAJT TAKIM PUNE I RRJETIT PËR ARSIMIM MEDIATIK – 17.05.2019

Shkup, 17.05.2019 – Sot u mbajt një takim i Rrjetit për arsimim mediatik, ku u diskutua për aktivitetet aktuale të anëtarëve, projektet aktuale, si dhe për të ardhmen e Rrjetit dhe mundësinë e organizimit të ngjarjeve dhe aktiviteteve të përbashkëta. Në takim, përfaqësuesit e Institutit Maqedonas të Medias, Fondacionit Metamorfozis dhe Forumit Edukativ Rinor iu…

Lexo më shumë

MISIONI I OSBE-SË NË SHKUP BUBLIKOI THIRJE PUBLIKE PËR HULUMTIMIN E ARSIMIMIT MEDIATIK

Shkup, 4 korik 2019 – Misioni i OSBE-së në Shkup, sot publikoi thirje publike për angazhimin e ofruesit lokal të shërbimeve për përegaditjen e hulumtimit, respektivisht anketë e dizajnuar dhe grumbullim i të dhënave, për nivelin e arsimimit mediatik në Republiken e Maqedonisë së Veriut në vitin 2019. Thirja publike mund të shihet në linkun më…

Lexo më shumë

ASHMAA DHE MISIONI I OSBE-Ë NË SHKUP DO TË PUNOJNË PËR NGRITJEN E VETËDIJES SË ARSIMIMIT MEDIATIK

Shkup, 08.07.2019 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Misioni i OSBE-së në Shkup sot nënshkruajtën memorandum bashkëpunimi me çka në bazë të këtijë bashkëpunimi do të ndërmeren aktivitete të përbashkëta për ngitjen e nivelit të arsimimit mediatik në vend. Bëhet fjalë për realizimin e hulumtimit të nivelit të arsimimit mediatik tek polullata e rritur…

Lexo më shumë

U PROMOVUAN INFOGRAFIKËT E RINJ PËR ARSIMIM MEDIATIK

Agjencia për shërbime meiatike audio dhe audiovizuele në takimin e tretë publik për vitin 2019 I cili u mbajtë më 24 shtator I promovoi infografikët për arsimim mediatik – Prapa titujve dhe Prapa „lajmeve të rejshme“. Infografikët në format orgjinal në gjuhën angleze i punoi organizata ndërkombëtare EAVI, ndërsa me qëllim qasjes më të madhe…

Lexo më shumë

U PROMOVUAN INFOGRAFIKËT E RINJ PËR ARSIMIM MEDIATIK

Agjencia për shërbime meiatike audio dhe audiovizuele në takimin e tretë publik për vitin 2019 I cili u mbajtë më 24 shtator I promovoi infografikët për arsimim mediatik – Prapa titujve dhe Prapa „lajmeve të rejshme“. Infografikët në format orgjinal në gjuhën angleze i punoi organizata ndërkombëtare EAVI, ndërsa me qëllim qasjes më të madhe…

Lexo më shumë

Одржан состанок на Мрежата за медиумска писменост – 15.11.2019

ЗАПИСНИК ОД СОСТАНОКОТ НА МРЕЖАТА ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ ОДРЖАН НА 15.11.2019   На 15 ноември 2019 година, во рамките на Денови на медиумска писменост 2019, се одржа состанок на Мрежата за медиумска писменост, во просториите на АВМУ. На состанокот присуствуваа: Виолета Глигороска (Метаморфозис), Филип Стојановски (Метаморфозис), Марија Петревска (ВЕЗ), Леон Златковски (ВЕЗ), Олга Самарџиќ Јанкова…

Lexo më shumë

FUSHATA MIM PËR PËRKRAHJEN E GAZETARISË PROFESIONALE

Të spikatur dhe të nderuar gazetarë, redaktorë dhe ekspertë të mediave dërgojnë mesazhe për rolin e gazetarëve dhe sfidat me të cilat ballafaqohen, gazetarinë investigative, transparencën dhe financimin e mediave, rolin e transmetuesve të shërbimeve publike, me qëllim që të kujtojnë qytetarët se çfarë është gazetaria profesionale dhe si të njohin deti informacioni që arrin…

Lexo më shumë

EDUKIMI PËR ARSIMIM MEDIATIK NË MJEDISIN DIGJITAL

Në kuadër të projektit „Edukimi për arsimim mediatik në mjedisin digjital“ i cili është implementuar nga Vlera e Dijes Europiane – VDE, në partneritet me Utenos Adolfo Šapokos gimnazija nga Lituania dhe Centre for Educational Integration of Children and Students from Ethnic Minorities nga Bullgaria, u përpunuan pesë video spote të cilat paraqesin formë debati, dedikuar të rinjëve dhe të kuptuarit e tyre…

Lexo më shumë

KONKURSI PËR ZGJEDHJEN E EKIPEVE GAZETARESKE PREJ SHKOLLAVE TË MESME PËR SHËNJIMIN E DITËS EVROPIANE TË ARSIMIMIT MEDIATIK 2020 “TË JESH MEDIATIKISHT AKTIV/VE”

Aftësitë dixhitale janë një domosdoshmëri dhe janë po aq të rëndësishme sa leximi, shkrimi, të folurit dhe të kuptuarit. Ky është një nga përfundimet e debatit në internet “Arsimimi dixhital – Aftësitë e nevojshme për mësimdhënien në internet” i cili më 24 prill 2020., organizuar nga Instituti për Studime të Komunikimit dhe Delegacioni i Komisionit…

Lexo më shumë

Thirrja e MIM për propozime të projekteve: Promovimi i edukimit për media dhe informacion në qytete të vogla dhe zonat rurale

Instituti Maqedonas ipër Media shpall thirrje për propozime për projekte që synojnë përmirësimin e kapacitetit të organizatave të shoqërisë civile për të mbrojtur pluralizmin dhe liritë e mediave në Ballkanin Perëndimor. Thirrja është e hapur për organizatat e shoqërisë civile në Republikën e  Maqedonis së Veriut që operon në fushën e mediave, arsimit, të drejtave…

Lexo më shumë

SHENIM NGA TAKIMI PËR PREZANTIMIN E DRAFT STRATEGJISË PËR KOMUNIKIM TË RRAM – 11.12.2020

prezantim online i Strategjisë së Komunikimit të Rrjetit të Arsimimit Mediatik 2021 – 2023. Prezantimi u ndoq nga: Viktor Stojanov (ASHMA), Emilija Petreska – Kamenjarova (AVSHMA) , Marina Trajkova ( ASHMA), Biljana Bejkova (OJQ Infocenter), Biljana J. Kordalova (IDUEP), Jasmina Jakimova (Radio MOF), Marina Tuneva (SEMM), Vesna Nikodinovska (MIM) dhe Natasha Çavdarovska (Forum 16). Zhvillimi…

Lexo më shumë
PËRGJIGJA E RRJETIT NË KOVID-19PËRGJIGJA E RRJETIT NË KOVID-19PËRGJIGJA E RRJETIT NË KOVID-19PËRGJIGJA E RRJETIT NË KOVID-19PËRGJIGJA E RRJETIT NË KOVID-19PËRGJIGJA E RRJETIT NË KOVID-19

PËRGJIGJE NGA ALEANCA PËR ARSIMIMIN INFORMATIK MEDIATIK PËR COVID-19

Aleanca globale për partneritet për informacione dhe arsimim mediatik (GAPMIL), vlersoi se përhapja e dezinformatave dhe informacioneve të rejshme është njejtë si sëmundje- paraqitje problematike të cilat mund të jenë të infektuara, të rezikshme dhe, dhe në kohë të mandemisë – pyetje për jetë ose vdekje. Për atë shkak UNESKO dhe anëtarët e GAPMIL siguruan…

Lexo më shumë

GJINIA NË EMISIONET PËR FËMIJË NË TV PRIVATE TË SERVISIT PUBLIK

Analiza ASHMA e gjinisë në emisioner për fëmijë (2019), treguan se TV privat nuk kishte një qasje kuptimplote në përzgjedhjen e emisioneve të destinuara për fëmijët. Në TV private transmetohet përalla maqedonase në të cilat u shfaqën personazhe dominues meshkuj. Të gjitha hulumtimet mbi aspektet gjinore në programet për fëmijët të përgatitura nga ASHMA mund…

Lexo më shumë

ARSIMIMI MEDIATIK – DORACAKI SHKURTËR PËR PRINDËT

Në këtë kohë kur ne jemi të përmbytur me dezinformata, thashetheme ose përmbajtje manipuluese, veçanërisht mediat e reja dhe rrjetet sociale, arsimimi mediatik është thelbësor. Media padiskutim ndikon në mënyrën se si ne mendojmë dhe marrim vendime, dhe zhvillimin e aftësisë së fëmijëve për t’u bërë përdorues të zgjuar të përmbajtjes së medias, për të…

Lexo më shumë

RRJETI GJATË KOHËS SË KOVID-19: MBPSHTETJE NGA ASHMA

Duke pasur parasysh pozicionin specifik të mediave në kushtet e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme për shkak të koronavirusit, rolin e tyre përgjegjës në shoqëri për të informuar në këto kushte si dhe pasojat e mundshme në punën e tyre ekonomike. Prpos kësaj dhe të siguruara mjete financiare – donacion për tu përballuar me reziqet…

Lexo më shumë

RRJETI NË KOHËN E KOVID-19: FILMA PA PAGESË PËR FËMIJË DHE TË RITU

Anëtarja më e re në rrjet, Planet-M, në bashkëpunim me platformën për video me kërkesë Cinesquare.net mundësoi që fëmijët dhe tinejxherët nga Maqedonia dhe 12 vende të tjera nga Ballkani pa pagesë të shikojnë 40 filma të platformës në segmentin i ashtuquajtur KidSqare. E nevojshme është vetëm që fimija të regjistrohet me amilin e vet dhe pasvord…

Lexo më shumë

RRJETI NË KOHËN E KOVID-19: SAJT I VEÇANT KUNDËR DEZINFORMATAVE DHE MANIPULIMEVE

Ekipi i projektit “Me mendimi kritik për qytetarët me aftësi mediatike – KriThink” në sinergji me projektet e tjera të Metamorfozis – shërbimi i verifikimit të fakteve Vistinomer.mk, iniciativa rajonale për të luftuar dezinformatat ndërkufitare në Ballkan të udhëhequr nga Agjencia e Lajmeve Meta.mk  dhe portali i ri në shqip Portalb.mk, përqendruan përpjekjet e tyre në…

Lexo më shumë

UEB FAQE E KRI THINK ME PASQYRË TË DEZINFORMATAVE DHE MANIPULIMEVE PËR VIRUSIN E RI KORONAVIRUS KOVID – 19

Në kuadër të projektit “Me mendim kritik për qytetarët me aftësi mediatike – KrThink” i zbatuar nga Fondacioni Metamorphosis në partneritet me Eurothink, është zhvilluar një faqe në internet e veçantë, e cila tregon burimet parësore dhe llojet e ndryshme të dezinformatave që lidhen me pandeminë e Kovid -it të ri 19 korona virus. Në…

Lexo më shumë

ANALIZË PËR ARSIMIM MEDIATIK TEK TË RINJTË NË KUADËR TË PROJEKTIT “ QYTETAR I ARSIMIMUAR MEDIATIKISHT” PËR NDER PA STERS GJEJE LAJMIN E DUHUR

Shoqata Media Plus – Shtip në kuadër të projektit për arsimim mediatik I cili realizohet me përmbajtje nga Metamorfozis, dhe në bashkëpunim me radio kanall 77, publikoi Analizë e bazuar në anketat të realizuara në më shumë qytete të pjesës perendimore të vandit. Edhe pse për arsimimin mediatik mësohet në shkollë në klasë të tretë,…

Lexo më shumë
PUBLIKIMEPUBLIKIMEPUBLIKIMEPUBLIKIMEPUBLIKIMEPUBLIKIMEPUBLIKIMEPUBLIKIMEPUBLIKIMEPUBLIKIMEPUBLIKIME

U PËRKTHYE PUBLIKIMI “ALGORITMA DHE TË DREJTAT E NJERIUT”

Duke marrë parasysh ritmin e shpejtë të ndryshimit teknologjik, zhvillimin e teknikave automatike të përpunimit të të dhënave (algoritme) dhe ndikimin e tyre në të drejtat e njeriut, me kërkesë të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale, në kuadër të projektit JUFREKS, është përkthyer në gjuhen maqedonase  Botimi i Këshillit të Evropës “ Algoritmet dhe…

Lexo më shumë

U PËRKTHYE PUBLIKIMI “DEZINFORMATA DHEFUSHATA ZGEDHORE”

Duke pasur parasysh fushatën aktuale elektorale për Zgjedhjet e Parakohshme Parlamentare 2020, për nevojat e Agjencisë për Shërbime Media dhe Audiovizuele, në kuadër të projektit UFREX, botimi „Dezinformata dhe fushata Zgjedhore“.“Dezinformata dhe Fushata Zgjedhore” është përkthyer në gjuhën maqedonase. Publikimi përmban një pasqyrë të situatës me dezinformata nga aspekti teknik dhe politik, rekomandime dhe masa…

Lexo më shumë

Fushata: Dy herë kontrollo, një herë beso

Të dhënat nga hulumtimi “Detektimi i nivelit të edukimit mediatik në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2019”. Mosha e të anketuarve: 16+ Hulumtim 2019Hulumtim (të dhëna) 2019 [.CSV format]Hulumtim (të dhëna) 2019 [.XLSX format]Hulumtim 2016 Çfarë përmbajtje vërehen nëpër ueb portale? Për lexuesit, ‘filtri’ më i shpeshtë për kontrollimin e informacioneve (51.7%) është dijenia e…

Lexo më shumë

HULUMTIM: “ARSIMIMI MEDIATIK NË MAQEDONI: PTRPJEKJE PËR IMPLEMENTIMIN NË ARSIMIMIN E FILLOR”

Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun, me mbështetjen e Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, e realizoi hulumtimin “Arsimimi meditik në Maqedoni: përpjekje për ta implementur në arsimin fillorr”, në mënyrë që të përcaktohet se si trajtohet ky koncept në planet e mësimdhënies dhe programeve, cilat forma të përvetësimit të njohurive për arsimim…

Lexo më shumë

HULUMTIM MBI NEVOJAT ARSIMORE TË GAZETARËVE DHE ARSIMIMIT MEDIATIK TË PUBLIKUT

Më 1 dhjetor 2016, në Institutin Maqedonas për Media (MIM),  u mbajt një panel  diskutim ku u prezantua raporti nga “Anketa mbi nevojat arsimore të gazetarëve dhe arsimimi mediatik i publikut”, kryer nga ekipi i MIM, si pjesë e projektit rajonal “Partneriteti i Evropës Juglindore për Zhvillimin e Medias. “Hulumtimi mbi nevojat arsimore të gazetarëve…

Lexo më shumë

KONFERENCË”ARSIMIMI MEDIATIK DHE NEVOJAT ARSIMORE TË GAZETARVE DHE PUBLIKUT”

Më 28 dhe 29 mars në Shkup, me organizim nga Instituti Maqedonas i Medias u mbajtë konferenca rajonale „Arsimimi mediatik dhe nevojat arsimore të gayetarëve dhe publiku “. Konferenca u organizua në kuadër të projektit rajonal „Partneritet për zhvillimin e medias në Evropen Juglindore“”Partneriteti për Zhvillimin e Medias në Evropën Juglindore”, i zbatuar nga Qendra…

Lexo më shumë

Publikimet SHGM

Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), vazhdimisht siguron rekomandime, doracakë, udhëzues, analiza, hulumtime, që kanë të bëjnë me informimin profesional dhe të përgjegjshëm të mediumeve. Mes tyre, si mjete për mediumet gjatë përhapjes së arsimimi mediatik mund të shërbejnë:  Rekomandimet për rritjen e integritetit dhe profesionalizmit të on-line mediumeve Rekomandimet për on-line mediume të përgjegjshme…

Lexo më shumë

Udhëzime për etikë gjatë hulumtimeve të arsimimit mediatik Hyrje

Hyrje Anëtaret e Rrjetit për arsimim mediatik gjatë iniciativave dhe aktiviteteve të tyre për avancimin e arsimimit mediatik në vend, shpesh herë bazohen në të dhëna që janë fituar nga hulumtimet e aspekteve të ndryshme të këtij fenomeni: informimit dhe qëndrimit të individëve për përmbajtjet mediatike, aftësitë dhe shkathtësitë të grupeve të caktuara të moshave…

Lexo më shumë

RRJETI GJATË KOHËS SË KOVID-19: UDHZIME PËR RAPORTIM PROFESIONAL DHE TË SIGURT PËR KORONAVIRUSIN (COVID-19)

Këshilli për Etikën në Media i Maqedonisë (KEMM) dhe Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) kanë zhvilluar Udhëzime për Raportim të Sigurt dhe Profesional mbi Coronavirusin (COVID-19) (të cilat janë në dispozicion në gjuhën angleze në https://znm.org.mk/wp-content/uploads/2020/03/Guidelines-for-safe-and-professional-reporting-on-coronavirus-COVID-19.pdf). Udhëzimet për raportimin profesional, të përgjegjshëm dhe etik për koronavirusin janë përgatitur në kuadër të përpjekjeve për të…

Lexo më shumë

EDUKIMI I ARSIMIMIT MEDIATIKNË MJEDISIN DIXHJITAL – PA TREJD

Në kuadër të projektit ERASMUS + të përfunduar së fundmi “Edukimi për arsimimin mediatik në mjedisin dixhital” (MediaDigi 1) që e  zbaton vlerën e dijes evropiane në partneritet me me gjimnazin   “Utenos Adolfo Šapokos” nga Utena, R. Lituania dhe “Qendra për Integrimin Arsimor të Fëmijëve dhe Studentëve nga Pakicat Etnike” të R. Bugllgare  u përpunuan …

Lexo më shumë

MIM ka publikuar dy doracakë për arsimimin mediatic

Instituti maqedonas për media ka publikuar dy doracakë për trajnues nga fusha e arsimimit mediatik dhe informimit. Doracaku për gazetarët, nga autorët Dr. Radmilla Rangellov Jusoviq dhe Nedim Krajishnik, është i destinuar për trajnues të cilët do të punojnë dhe do të ligjerojnë arsimiminim mediatik dhe informimin të fëmijëve të moshës së shkollës. Doracaku ka…

Lexo më shumë

Doracak оnline „Me mendim kritik deri te demaskimi i dezinformatave“

Në kuadër të projektit,,Me mendim kritik deri te qytetarët me shkathtësi mediatike – KriTink”, I implementuar nga fondacioni për internet dhe shoqëri „Metamorfozis“ dhe „EUROTINK“ – Qendra për strategji evropiane, ndërsa financiarisht I përmbajtur nga Unioni Evropian,  është hartuar një doracak për arsimimin joformal „Me mendim kritik deri te demaskimi i dezinformatave“ Me këtë doracak…

Lexo më shumë

DORACAK PËR ARSIMIM JO -FORMAL – ME MENDIM KRITIKD DERI TE DEMASKIMI I DEZINFORMATAVE

Stojanovski, F., Lazarov, G. dhe Gligoroska, V. (Ur.), Doracak për arsimin joformal – Me mendimi kritik deri te demaskimi i dezinformatave, 2019. Shkup: Metamorfozis. MK: https://crithink.mk/wp-content/uploads/2019/10/so-kritichko-mislene-do-razoblichuvane-na-dezinformaczii-prirachnik-za-neformalno-obrazovanie-za-mediumska-pismenost.pdf https://metamorphosis.org.mk/izdanija_arhiva/so-kritichko-mislenje-do-razoblichuvanje-na-dezinformacii/

Lexo më shumë

Doracak për arsimimin mediatik

Shkolla e lartë e gazetarisë dhe mardhënieve me publikun dhe Instituti për dallime në mediumue nga Londra e përpunuan „Doracakun për arsimim mediatik për të rinjë, për mediume dhe për organizata qytetare“. Në të janë përmbajtur këshilla si gjithë këto grupe mund ta promovojnë arsimimin mediatik. Doracaku për arsimim mediatik për të rinjë, për mediume…

Lexo më shumë

Udhëzues për prindërit, në lidhje me mbrojtjen e privatësisë dhe të dhënave personale të fëmijëve në internet

Në interes të mbrojtjes së fëmijëve nga qasja në përmbajtje dhe komunikime të pahijshme, si dhe nga keqpërdorimi i të dhënave personale në rrjetet sociale, Drejtoria për mbrojtjen e të dhënave personale dhe Metamorfozis, Fondacioni për internet dhe shoqëri dhe shkollat e mesme të Qytetit të Shkupit, përpiluan Udhëzuesin për mbrojtjen e privatësisë dhe të…

Lexo më shumë

MEDIAT – REVISTA E SHKOLLËS SË MESME

Për herë të katërt, Shkolla e Gazetarisë dhe Marrëdhëniet me Publikun organizoi ditën e arsimimit mediatik  për nxënës të shkollave të mesme nga Maqedonia.  Gjithsejtë tetë media në total: gazeta e përditshme Nova Makedonija, MRT1 Promo, TV21, TERA TV (Manastir) dhe TV Plus (Kumanovo), TVVis Strumica, Makfax dhe Radio MOF ishin mysafir  të mbi 130…

Lexo më shumë