Me konferencë dy-ditore u përmbyllën Ditët e Arsimimit Mediatik 2019

Nën organizim të Rrjetit për Arsimim mediatik me 14 dhe 15nëntor u mbajtë Konferencë „Ditët e Arsimimit mediatik 2019“, e cila është ngjarja përfundimtare nga e njëjti manifestim i cili filloi më 22 tetor.

Siç theksoi Drejtori i Agjencisë Zoran Trajcevski, në katër javët e kaluara janë realizuar aktivitete të shumta të përbashkëta me anëtarët e Rrjetit të Letërsisë Mediatike, duke përfshirë punëtori me mbi 300 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme, punëtori dhe takime me përfaqësuesit e grave dhe pensionistëve, ditë të hapura për vizita në ASHMA dhe institucione të tjera, përfshirë këtu edhe presidentin Stevo Pendarovski, vizitë në media. U mbajtën edhe shumë debate, diskutime në panel, vebinare dhe gjithashtu ndarja e Shpërbilimit Roberto Belichanec.
Më shumë informacion në linkun…

Video meteriali nga Konferenca “Ditët e arsimimit mediatik mediatik 2019”

Me qëllim që më shumë qytetarë ta ndjekin Konferencën “Ditët e arsimimit mediatik 2019”, të mbajtur më 14 dhe 15 nëntor, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në kanalin e saj në YouTube e bëri transmetimin e ngjarjes online.

Video materialet nga Konferenca janë mund ti gjeni më posht:

Aktivitetet e e diteve të arsmimit mediatik 2019 dhe në Facebook

Shkup, 22.10.2019 – Në mënyrë që sa më shumë qytetarë të informohen për aktivitetet që zhvillohen në lokacione të ndryshme brenda Ditëve të arsimimit mediatik 2019, janë krijuar ngjarje në rrjetin social Facebook

Informacioni mbi aktivitetet nga java e parë e ditëve të arsimimit mediatik (22.10. – 27.10.2019) janë në dispozicion në linkun

  • Aktivitetet nga java e dytë (28.10. – 04.11.2019) janë në dispozicion në linkun
  • Aktivitetet nga java e tretë (04.11. – 11.11.2019) janë në dispozicion në linkun
  • Aktivitetet nga java e katërt (11.11. – 15.11.2019) janë në dispozicion në linkun

Ditë të hapura të arsimimit mediatic

Shkup, 22.10.2019 – Nën moton „Ndalo, Mendo, Kontrollo!“ duke filluar nga sot, deri më 15 nëntor, nën organizim të Rrjetit për arsimim mediatik mbahen Ditët e arsimimit mediatik. Në këtë mënyrë, vendi ynë përfshihet në shënimin e javës së tetë Globale të informimit dhe arsimimit mediatik të UNESCO-s. Më shumë informacion në linkun…

Ditët e arsimimit mediatik 2019

Nën organizim të Rrjetit për arsimim mediatik, nga 22 tetori deri më 15 nëntor 2019 do të mbahen Ditët e arsimimit mediatik. Në këtë mënyrë, vendi ynë përfshihet në shënimin e javës së tetë Globale të informimit dhe arsimimit mediatik të UNESCO-s e cila do të zhvillohet nga 24 deri më 31 tetor. Gjatë 4 javëve, qytetarët maqedonas do të kenë mundësinë të marrin pjesë në tridhjetë punëtori, debate, vebinare, ditë të hapura dhe ngjarje të tjera të përqendruara në aspekte të ndryshme të arsimimit mediatik. Më shumë informacion në linkun…