FUSHATA

GJINIA NË EMISIONET PËR FËMIJË NË TV PRIVATE TË SERVISIT PUBLIK

Analiza ASHMA e gjinisë në emisioner për fëmijë (2019), treguan se TV privat nuk kishte një qasje kuptimplote në përzgjedhjen e emisioneve të destinuara për fëmijët. Në TV private transmetohet përalla maqedonase në të cilat u shfaqën personazhe dominues meshkuj. Të gjitha hulumtimet mbi aspektet gjinore në programet për fëmijët të përgatitura nga ASHMA mund…

Read article
FUSHATA

ARSIMIMI MEDIATIK – DORACAKI SHKURTËR PËR PRINDËT

Në këtë kohë kur ne jemi të përmbytur me dezinformata, thashetheme ose përmbajtje manipuluese, veçanërisht mediat e reja dhe rrjetet sociale, arsimimi mediatik është thelbësor. Media padiskutim ndikon në mënyrën se si ne mendojmë dhe marrim vendime, dhe zhvillimin e aftësisë së fëmijëve për t’u bërë përdorues të zgjuar të përmbajtjes së medias, për të…

Read article
PËRGJIGJA E RRJETIT NË KOVID-19

RRJETI GJATË KOHËS SË KOVID-19: MBPSHTETJE NGA ASHMA

Duke pasur parasysh pozicionin specifik të mediave në kushtet e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme për shkak të koronavirusit, rolin e tyre përgjegjës në shoqëri për të informuar në këto kushte si dhe pasojat e mundshme në punën e tyre ekonomike. Prpos kësaj dhe të siguruara mjete financiare – donacion për tu përballuar me reziqet…

Read article
PËRGJIGJA E RRJETIT NË KOVID-19

RRJETI NË KOHËN E KOVID-19: FILMA PA PAGESË PËR FËMIJË DHE TË RITU

Anëtarja më e re në rrjet, Planet-M, në bashkëpunim me platformën për video me kërkesë Cinesquare.net mundësoi që fëmijët dhe tinejxherët nga Maqedonia dhe 12 vende të tjera nga Ballkani pa pagesë të shikojnë 40 filma të platformës në segmentin i ashtuquajtur KidSqare. E nevojshme është vetëm që fimija të regjistrohet me amilin e vet dhe pasvord…

Read article