FUSHATA

VIDEO PROMOVUESE PËR ARSIMIM MEDIATK DHE MENDIM KRITIK

21.02.2019 – Në kuadër të prrojektit „Temë për dilemë“ të ciln e realizon shoqata Ganimed nga Manastiri, në periudhën e kaluar u inqizuan 7 video promovuese, ndërmjet së cilave promovohet arsimimi mediatik dhe mendimi kritik. Videot janë me karakter edukativ dhe zbavitës, ndërsa si aktorë paraqiten nxënës të shkollave të mesme nga shtatë shkolla të mesme…

Read article
PUNËTORI

ARSIMIMI MEDIATIK NË PIADESTAL NË ALSAT-M

Alsat-M ishte mysafir i një punëtorie për arsimim mediatik për të punësuarit e vet në kuadër të projektit „KriThink“ i financuar nga Unioni Europian. Në „in – haus“  trajnimin që e raelizuan ekipi i Diverziti Media morën pjesë gazetarë dhe udhëheqës të emisioneve, ndërsa fliteshte për për rruajtjen e gjuhës së urejtjes , veçanërisht për…

Read article
PROJEKTE

MAMIL I PËRZGJODHUR MES 10 PROJEKTEVE MË TË MIRA PËR ARSIMIM MEDIATIK NË EVROPË

Komisioni Evropian ka zgjedhur projektin MAMIL të Shkollës së Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun, si një nga 10 projektet më të mira të arsimimit mediatik në Evropë për vitin 2019. Më 19 Mars, në Bruksel, zyrtarët e shkollës së mesme do të prezantojnë aktivitetet e tyre për promovimin e arsimimit mediatik në media, duke u…

Read article
TAKIMET E RRJETIT

U MBAJT TAKIM PUNE I RRJETIT PËR ARSIMIM MEDIATIK – 17.05.2019

Shkup, 17.05.2019 – Sot u mbajt një takim i Rrjetit për arsimim mediatik, ku u diskutua për aktivitetet aktuale të anëtarëve, projektet aktuale, si dhe për të ardhmen e Rrjetit dhe mundësinë e organizimit të ngjarjeve dhe aktiviteteve të përbashkëta. Në takim, përfaqësuesit e Institutit Maqedonas të Medias, Fondacionit Metamorfozis dhe Forumit Edukativ Rinor iu…

Read article
PROJEKTE

MISIONI I OSBE-SË NË SHKUP BUBLIKOI THIRJE PUBLIKE PËR HULUMTIMIN E ARSIMIMIT MEDIATIK

Shkup, 4 korik 2019 – Misioni i OSBE-së në Shkup, sot publikoi thirje publike për angazhimin e ofruesit lokal të shërbimeve për përegaditjen e hulumtimit, respektivisht anketë e dizajnuar dhe grumbullim i të dhënave, për nivelin e arsimimit mediatik në Republiken e Maqedonisë së Veriut në vitin 2019. Thirja publike mund të shihet në linkun më…

Read article
NGJARJET

ASHMAA DHE MISIONI I OSBE-Ë NË SHKUP DO TË PUNOJNË PËR NGRITJEN E VETËDIJES SË ARSIMIMIT MEDIATIK

Shkup, 08.07.2019 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Misioni i OSBE-së në Shkup sot nënshkruajtën memorandum bashkëpunimi me çka në bazë të këtijë bashkëpunimi do të ndërmeren aktivitete të përbashkëta për ngitjen e nivelit të arsimimit mediatik në vend. Bëhet fjalë për realizimin e hulumtimit të nivelit të arsimimit mediatik tek polullata e rritur…

Read article