PUBLIKIME

U PËRKTHYE PUBLIKIMI “ALGORITMA DHE TË DREJTAT E NJERIUT”

Duke marrë parasysh ritmin e shpejtë të ndryshimit teknologjik, zhvillimin e teknikave automatike të përpunimit të të dhënave (algoritme) dhe ndikimin e tyre në të drejtat e njeriut, me kërkesë të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale, në kuadër të projektit JUFREKS, është përkthyer në gjuhen maqedonase  Botimi i Këshillit të Evropës “ Algoritmet dhe…

Read article
PUBLIKIME

U PËRKTHYE PUBLIKIMI “DEZINFORMATA DHEFUSHATA ZGEDHORE”

Duke pasur parasysh fushatën aktuale elektorale për Zgjedhjet e Parakohshme Parlamentare 2020, për nevojat e Agjencisë për Shërbime Media dhe Audiovizuele, në kuadër të projektit UFREX, botimi „Dezinformata dhe fushata Zgjedhore“.“Dezinformata dhe Fushata Zgjedhore” është përkthyer në gjuhën maqedonase. Publikimi përmban një pasqyrë të situatës me dezinformata nga aspekti teknik dhe politik, rekomandime dhe masa…

Read article
PUBLIKIME

Publikimet SHGM

Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), vazhdimisht siguron rekomandime, doracakë, udhëzues, analiza, hulumtime, që kanë të bëjnë me informimin profesional dhe të përgjegjshëm të mediumeve. Mes tyre, si mjete për mediumet gjatë përhapjes së arsimimi mediatik mund të shërbejnë:  Rekomandimet për rritjen e integritetit dhe profesionalizmit të on-line mediumeve Rekomandimet për on-line mediume të përgjegjshme…

Read article