Мрежата има 86 членки (јавни институции и министерства, граѓански организации, образовни установи, радиодифузери и физички лица) и е контиунуирано отворена за нови членови – потребно е само да се прифати Актот за формирање и да се достави во АВМУ потпишана Пристапница. 

Таа беше формирана на иницијатива на Агенцијата но им припаѓа на сите и ќе биде онолку успешна колку што сите ќе бидат подготвени да ја користат.

Во 2020 година, Мрежата ги усвои Насоките за етика во истражувањето на медиумската писменост.

Насоки за етика во истражувањето на медиумската писменост