DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK 2023

SEANCË E KOMISIONIT TË ANKESAVE TË KEMM

Komisioni për ankesa pranë Këshillit të Etikës në Media të Maqedonisë, më 27 tetor 2023, në kuadër të Ditëve të Arsimimit mediatik, do të mbajë seancë publike ku do të shqyrtohen ankesat e pranuara nga qytetarët dhe organizatat. Studentët nga disa universitete, të cilët janë ftuar të marrin pjesë në seancë, do të inkurajohen të përfshihen në diskutim…

Read article
DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK 2023

PUNËTORIA “NGA RADIODIFUZIONI NË INTERNET – RRUGA DREJT RREGULLIMIT MODERN TË MEDIAVE”

Në kuadër të Ditëve të Arsimimit Mediatik 2023, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audioviziuele për punonjësit e saj do të mbajë  punëtorinë “Nga radiodifuzioni në internet – rruga drejt rregullimit modern të mediave” Punëtorinë do të mbaje nga Dr. Majke Isenberg nga rregullatori i medias të Rajna-Vestfalija e Veriut, e cila do të ndajë…

Read article