DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK 2023NGJARJET

Akademia e SHGM-së për Gazetari të Përgjegjshme dhe të Lirë: “Trajnim – Akademia për Gazetarët dhe Punëtorët e Medias – T-AJM”

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), Federata Evropiane e Gazetarëve (IFJ) dhe Iniciativa për Perspektivë Evropiane (IEP), në kuadër të Javës Ndërkombëtare të Edukimit Mediatik, sot prezantuan iniciativën “Akademia e trajnimit për gazetarë dhe punëtorët e medias – T-AJM” e cila synon të kontribuojë në krijimin e një ambienti të favorshëm në të cilin do…

Read article