DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK 2023TAKIMET E RRJETIT

TAKIM VJETOR I RRJETIT PËR ARSIMIM MEDIATIK NË VITIN 2023

Më datë 31 tetor 2023 në ora 13:00, në ambientet e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele u mbajt takimi i Rrjetit për Arsimim Mediatik. Në takim u përmbyll programi i Ditëve të Arsimimit Mediatik 2023, i cili tashmë është bërë traditë në organizimin e këtij manifestimi. Në takim morën pjesë Emilia Petreska –…

Read article
DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK 2023NGJARJET

Akademia e SHGM-së për Gazetari të Përgjegjshme dhe të Lirë: “Trajnim – Akademia për Gazetarët dhe Punëtorët e Medias – T-AJM”

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), Federata Evropiane e Gazetarëve (IFJ) dhe Iniciativa për Perspektivë Evropiane (IEP), në kuadër të Javës Ndërkombëtare të Edukimit Mediatik, sot prezantuan iniciativën “Akademia e trajnimit për gazetarë dhe punëtorët e medias – T-AJM” e cila synon të kontribuojë në krijimin e një ambienti të favorshëm në të cilin do…

Read article
DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK 2023

Dokumentar i realizuar filmik – 5 vite Ditë të Arsimimit Mediatik

Dokumentar i realizuar filmik – 5 vite Ditë të Arsimimit Mediatik Rrjeti për Arsimim Mediatik këtë vit shënon 5-vite nga ekzistimi i tij, dhe me këtë rast, dhe me qëllim të bërjes së një kolazhi nga aktivitetet e realizuara deri më tani, është punuar filmi dokumentar 5 vite Ditë të Arsimimit Mediatik. Filmi zgjat 10 minuta dhe…

Read article
DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK 2023NGJARJET

DITA E HAPUR NË RADIO MOF

Si është të jesh zëri i diversitetit” është tema e Ditës së Hapur në Radio MOF, e cila do të zhvillohet të premten, më 28 tetor, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, në kuadër të  #Ditëve të Arsimimit Mediatik Të gjithë të rinjtë e interesuar mund të vijnë, të hyjnë dhe të shikojnë redaksinë e…

Read article
DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK 2023NGJARJET

PREZANTIM I UDHËZUESIT PËR TRAJNUESIT DHE PËR ZHVILLIMIN E AFTËSIVE PËR ARSIMIM MEDIATIKE

Më 27 tetor, Instituti për Studime Komunikuese (ISK) në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele (ASHMAA) organizoi prezantimin e Udhëzuesit për trajnuesi – Zhvillimi i aftësive për Arsimim mediatik. Në prezantim morën pjesë profesorë, mësimdhënës dhe nxënës nga disa shkolla të mesme të vendit. Përfaqësuesit e ISK-ës ua përcollën përvojën e zbatimit të këtij modeli…

Read article
DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK 2023NGJARJET

DEBAT PUBLIK MBI ROLIN E MEDIAVE TË KOMUNITETIT NË PROMOVIMIN E DEMOKRACISË PLURALISTE

Në debatin online të mbajtur në kuadër të Arsimimit Mediatik , organizatat e shoqërisë civile që punojnë në nivel lokal debatuan për faktorët që pengojnë përfshirjen e qytetarëve me forma të ndryshme të aftësisë së kufizuar në sferën publike. Shtysë për debatin ishin gjetjet e hulumtimit më të fundit të realizuar nga organizata të shoqërisë civile nga rajonet Lindore…

Read article