DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK 2022

„MENDONI NË MËNYRË KRITIKE – KRIJO TË GJITHË HISTORINË

Rrjeti i Arsimimit Mediatik ju paraqet Ditët e Arsimimit Mediatik 2022 kushtuar dallimeve dhe arsimimit mediatik, të cilat nën moton “Mendoni në mënyrë kritike, krijo të gjithë historinë”, do të mbahen nga data 25 tetor deri më 1 nëntor.

Me ta, Republika e Maqedonië së Veriut për herë të katërt bashkohet në Javën Globale të Medias dhe të Informacionit të UNESCO-s, motoja e së cilës është “Kultivimi i besimit: imperativ për arsimimin mediatik dhe informativ”.

Gjatë shtatë ditëve janë planifikuar ngjarje të shumta që do të mbahen online dhe drejtëpërsëdrejti, si dhe përmbajtje të veçanta mediatike dhe një program filmik, përmes të cilit do të hapen më shumë aspekte të dallimeve në media.

Ftojmë të gjithë të interesuarit që të marrin pjesë në ngjarje dhe t’i përcjellin lajmet në faqet e Rrjetit për arsimim mediatik në Facebook, Instagram, Twitter dhe Youtube, si dhe në ueb-faqen – https://mediumskapismenost.mk/.

Audio dhe video spotin për paraqitjen e Ditëve të Arsimimit Mediatik 2022 mund ti shikoni në linqet e mëposhtme:

Audio spot – Ditët e arsimimit mediatik 2022

Video spot – Ditët e arsimimit mediatik 2022