DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK 2023TAKIMET E RRJETIT

TAKIM VJETOR I RRJETIT PËR ARSIMIM MEDIATIK NË VITIN 2023

Më datë 31 tetor 2023 në ora 13:00, në ambientet e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele u mbajt takimi i Rrjetit për Arsimim Mediatik. Në takim u përmbyll programi i Ditëve të Arsimimit Mediatik 2023, i cili tashmë është bërë traditë në organizimin e këtij manifestimi. Në takim morën pjesë Emilia Petreska –…

Read article
TAKIMET E RRJETIT

TAKIM PUNЕ RRJETIT PËR ARSIMIM MEDIATIK – 07.06.2018

Më 7 qershor 2018. U mbajt takim pune i Rrjetit të Arsimimit mediatik, i cili ishte i hapur për organizatat e tjera për të zgjeruar mundësitë për bashkëpunim. Qëllimi i takimit ishte: – të paraqiten tre projekte të Arsimimit mediatik që do të zbatohen në tre vitet e ardhshme nga Fondacioni për Internetin dhe Shoqërinë…

Read article
TAKIMET E RRJETIT

U MBAJT TAKIM PUNE I RRJETIT PËR ARSIMIM MEDIATIK – 17.05.2019

Shkup, 17.05.2019 – Sot u mbajt një takim i Rrjetit për arsimim mediatik, ku u diskutua për aktivitetet aktuale të anëtarëve, projektet aktuale, si dhe për të ardhmen e Rrjetit dhe mundësinë e organizimit të ngjarjeve dhe aktiviteteve të përbashkëta. Në takim, përfaqësuesit e Institutit Maqedonas të Medias, Fondacionit Metamorfozis dhe Forumit Edukativ Rinor iu…

Read article
TAKIMET E RRJETIT

U MBAJT TAKIM ME ANËTARËT E RRJETIT TË ARSIMIMIT MEDIATIK – 03.10.2019

Shkup, 3 tetor 2019 – Sot u mbajtë takim me anëtarët e rrjetiti të arsimimit mediatik, ku mes tjerash u votua edhe për anëtarë të grupit kordinativ të rrjetit dhe u diskutua për programën e ditëve të arsimimit mediatik 2019. Në takim u bë edhe prezantimi i përbërjes së anëtarëve të tri grupeve punuese në rrjet – arsimim…

Read article
TAKIMET E RRJETIT

Одржан состанок на Мрежата за медиумска писменост – 15.11.2019

ЗАПИСНИК ОД СОСТАНОКОТ НА МРЕЖАТА ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ ОДРЖАН НА 15.11.2019   На 15 ноември 2019 година, во рамките на Денови на медиумска писменост 2019, се одржа состанок на Мрежата за медиумска писменост, во просториите на АВМУ. На состанокот присуствуваа: Виолета Глигороска (Метаморфозис), Филип Стојановски (Метаморфозис), Марија Петревска (ВЕЗ), Леон Златковски (ВЕЗ), Олга Самарџиќ Јанкова…

Read article
TAKIMET E RRJETIT

SHENIM NGA TAKIMI PËR PREZANTIMIN E DRAFT STRATEGJISË PËR KOMUNIKIM TË RRAM – 11.12.2020

prezantim online i Strategjisë së Komunikimit të Rrjetit të Arsimimit Mediatik 2021 – 2023. Prezantimi u ndoq nga: Viktor Stojanov (ASHMA), Emilija Petreska – Kamenjarova (AVSHMA) , Marina Trajkova ( ASHMA), Biljana Bejkova (OJQ Infocenter), Biljana J. Kordalova (IDUEP), Jasmina Jakimova (Radio MOF), Marina Tuneva (SEMM), Vesna Nikodinovska (MIM) dhe Natasha Çavdarovska (Forum 16). Zhvillimi…

Read article