TAKIMET E RRJETITTAKIMET E RRJETITTAKIMET E RRJETITTAKIMET E RRJETITTAKIMET E RRJETITTAKIMET E RRJETIT

Shënime nga mbledhja e Rrjetit për arsimimin mediatik mbajtur në kuadër të Ditëve të arsimimit mediatik 2021

Më  29.11.2021., përmes platformës online Zoom, u mbajt takimi vjetor (onlajn) i Rrjetit për arsimim mediatik, i cili mbahet tradicionalisht në kornizat e Ditëve të arsimimit meadiatik. Në takim ishin të pranishëm: Еmilija Petrevska – Каmenjarova (АSHMA), Sasho Bogdanovski (АSHMA), Viktor Stojanov (АSHMA), Маrina Тrajkova (АSHMA), Snezhana Тrpeska (Institut RESIS), Bojan Shashevski (МОF), Daniella Stankovska…

Read article

U MBAJT TAKIM PUNE I RRJETIT PËR ARSIMIM MEDIATIK – 17.05.2019

Shkup, 17.05.2019 – Sot u mbajt një takim i Rrjetit për arsimim mediatik, ku u diskutua për aktivitetet aktuale të anëtarëve, projektet aktuale, si dhe për të ardhmen e Rrjetit dhe mundësinë e organizimit të ngjarjeve dhe aktiviteteve të përbashkëta. Në takim, përfaqësuesit e Institutit Maqedonas të Medias, Fondacionit Metamorfozis dhe Forumit Edukativ Rinor iu…

Read article

U MBAJT TAKIM ME ANËTARËT E RRJETIT TË ARSIMIMIT MEDIATIK – 03.10.2019

Shkup, 3 tetor 2019 – Sot u mbajtë takim me anëtarët e rrjetiti të arsimimit mediatik, ku mes tjerash u votua edhe për anëtarë të grupit kordinativ të rrjetit dhe u diskutua për programën e ditëve të arsimimit mediatik 2019. Në takim u bë edhe prezantimi i përbërjes së anëtarëve të tri grupeve punuese në rrjet – arsimim…

Read article

Одржан состанок на Мрежата за медиумска писменост – 15.11.2019

ЗАПИСНИК ОД СОСТАНОКОТ НА МРЕЖАТА ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ ОДРЖАН НА 15.11.2019   На 15 ноември 2019 година, во рамките на Денови на медиумска писменост 2019, се одржа состанок на Мрежата за медиумска писменост, во просториите на АВМУ. На состанокот присуствуваа: Виолета Глигороска (Метаморфозис), Филип Стојановски (Метаморфозис), Марија Петревска (ВЕЗ), Леон Златковски (ВЕЗ), Олга Самарџиќ Јанкова…

Read article

SHENIM NGA TAKIMI PËR PREZANTIMIN E DRAFT STRATEGJISË PËR KOMUNIKIM TË RRAM – 11.12.2020

prezantim online i Strategjisë së Komunikimit të Rrjetit të Arsimimit Mediatik 2021 – 2023. Prezantimi u ndoq nga: Viktor Stojanov (ASHMA), Emilija Petreska – Kamenjarova (AVSHMA) , Marina Trajkova ( ASHMA), Biljana Bejkova (OJQ Infocenter), Biljana J. Kordalova (IDUEP), Jasmina Jakimova (Radio MOF), Marina Tuneva (SEMM), Vesna Nikodinovska (MIM) dhe Natasha Çavdarovska (Forum 16). Zhvillimi…

Read article