DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK 2023NGJARJET

DEBAT PUBLIK MBI ROLIN E MEDIAVE TË KOMUNITETIT NË PROMOVIMIN E DEMOKRACISË PLURALISTE

Në debatin online të mbajtur në kuadër të Arsimimit Mediatik , organizatat e shoqërisë civile që punojnë në nivel lokal debatuan për faktorët që pengojnë përfshirjen e qytetarëve me forma të ndryshme të aftësisë së kufizuar në sferën publike. Shtysë për debatin ishin gjetjet e hulumtimit më të fundit të realizuar nga organizata të shoqërisë civile nga rajonet Lindore…

Read article
DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK 2023

Ekspozitë e hapur “Bota digjitale , kurth për të dhënat personale”

Në dy muajt e ardhëm “Europe House” Shkup , të gjithë e vizitorët e interesuar do mund ta shikojnë ekspoziten multimediale ” Dhoma prej xhami : “Bota digjitale , kurth për të dhënat personale “. Ekspozita përbëhet nga postera të ilustruar dhe video animacione , të dizajnuara dhe të përgatitura nga Taktikal Tek (Tactical Tech),…

Read article
DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK 2023

Дebat online „Media e komunitetit dhe demokracia pluraliste“

Më 25 tetor, Instituti RESIS (www.resis.mk) do të mbajë një debat online me temën “Mediat e komunitetit dhe demokracia pluraliste” ku do të prezantojë gjetjet e hulumtimit të realizuar vitin e kaluar “Nevojat e komunikimit të personave me aftësi të kufizuara nga Rajoni Lindor dhe Juglindor”, pjesë e projektit “Inkurajimi i angazhimit qytetar në qeverisjen…

Read article