Për ne

Çka është Rrjeti i arsimimit mediatik?

Rrjeti për arsimim mediatik është krijuar me qëllim që të lehtësojë komunikimin dhe konsultimin ndërmjet subjekteve të ndryshme në vend që punojnë për ngritjen e nivelit të arsimimit mediatik për të gjithë qytetarët. Ajo duhet të kontribojë për bashkëpunim më të shpeshtë ndërmjet faktorëve relevant si dhe për rezultate më të mira dhe më të qëndrueshme gjatë projekteve.

Projektet për AM nga anëtarët e Rrjetit

Cili është roli i ASHMA për arsimimin mediatik?

Për të realizuar këtë, përmes Rrjetit të arsimimit mediatik u lidhën krijues të politikave, mediume, edukatorë, organizata civile. Disa aktivitete, Agjencia i realizon në bashkëpunim me anëtarët e Rrjetit ose me faktorë tjerë, kurse disa të tjera i realizon vetëm.Procesi i konsultimit dhe bashkëpunimit është i hapru gjithmonë.

Hulumtimet e ASHMA

ASHMA për arsimimin mediatik

Aktivitetet dhe ngjarje në ASHMA

NA NDIQNI NË RRJETET TONA SOCIALE

RRJETI I ARSIMIMIT MEDIATIK NË REPUBLIËN E MAQEDONISË SË VERIUT