PROJEKTE

KONKURSI I SHKOLLËS SË MESME PËR PRODUKTIN MË TË MIRË MEDIATIK “SHPREHU PËRMES MEDIUMEVE”

Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun kohët e fundit shpalli një konkurs për produktin më të mirë mediatik (histori fotografike, poster ose video një minutëshe) të bërë nga nxënës të shkollave të mesme me temën “Do të doja në komunën time të…”. Konkursi zgjat deri më 29 Prill 2018, të tre më…

Read article
PROJEKTE

RRJETËZIM I FAKTORËVE RELEVANT TË NEVOJSHËM PËR KUPTIMIN MIRË TË ARSIMIMIT MEDIATIK

Më 1 qershor, u mbjatë ngjarja e parë e projektit “Mendimi kritik për qytetarët me aftësi mediale – CreTink” të Fondacionit Metamorfozis dhe Eurothink, i cili do të zbatohet në 3 vitet e ardhshme, me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Qëllimi është të inkurajojë bashkëpunimin në fushën e zhvillimit të të menduarit kritik dhe shkrim -leximit…

Read article
PROJEKTE

U NDANË ÇMIMET NGA KONKURSI “SHPREHUR PËRMES MEDIAVE”

Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun, në partneritet me Institutin për Shumëllojshmëri në Londër dhe gazetën ditore Nova Makedonija, ndanë çmimet për produktet më të mira mediatike të shkollës së mesme të fituara në konkursin “Shprehu përmes mediave” me temën “Unë do të doja që komuna ime të … ” Çmimi i…

Read article
PROJEKTE

MAMIL I PËRZGJODHUR MES 10 PROJEKTEVE MË TË MIRA PËR ARSIMIM MEDIATIK NË EVROPË

Komisioni Evropian ka zgjedhur projektin MAMIL të Shkollës së Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun, si një nga 10 projektet më të mira të arsimimit mediatik në Evropë për vitin 2019. Më 19 Mars, në Bruksel, zyrtarët e shkollës së mesme do të prezantojnë aktivitetet e tyre për promovimin e arsimimit mediatik në media, duke u…

Read article
PROJEKTE

MISIONI I OSBE-SË NË SHKUP BUBLIKOI THIRJE PUBLIKE PËR HULUMTIMIN E ARSIMIMIT MEDIATIK

Shkup, 4 korik 2019 – Misioni i OSBE-së në Shkup, sot publikoi thirje publike për angazhimin e ofruesit lokal të shërbimeve për përegaditjen e hulumtimit, respektivisht anketë e dizajnuar dhe grumbullim i të dhënave, për nivelin e arsimimit mediatik në Republiken e Maqedonisë së Veriut në vitin 2019. Thirja publike mund të shihet në linkun më…

Read article