PROJEKTEPROJEKTEPROJEKTEPROJEKTEPROJEKTEPROJEKTE

IKS dhe IREKS: Simpozium ndërkombëtar për arsimim mediatik dhe mendim kritik

Në kuadër të projektit për arsimim mediatik „YouThink“ (USAID), dhe nën organizim të IKS dhe IRKS, më 3 dhe 4 shkurt 2022 do të mbahet Simpoziumi ndërkomëtar për mendim kritik dhe arsimim mediatik. Ngjarja do të mbahet virtuale, në platformën Zoom. Në simpoziumin do të diskutohet mbi temat lidhur me arsimin për arsimim mediatik në…

Read article

FORUMI RINOR

Në fokusin e “Arsimimit mediatik rinor” janë të rinjtë, vetëdija e të cilëve për arsimimin mediatik nuk ekziston ose është në nivel të ulët, por që kanë interes të marrin pjesë në ndarjen kualitative të ideve dhe qëndrimeve të tyre, si dhe të informojnë për ngjarje dhe ndodhi – qëllimi përfundimtar i të cilëve është…

Read article

KONKURSI I SHKOLLËS SË MESME PËR PRODUKTIN MË TË MIRË MEDIATIK “SHPREHU PËRMES MEDIUMEVE”

Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun kohët e fundit shpalli një konkurs për produktin më të mirë mediatik (histori fotografike, poster ose video një minutëshe) të bërë nga nxënës të shkollave të mesme me temën “Do të doja në komunën time të…”. Konkursi zgjat deri më 29 Prill 2018, të tre më…

Read article

RRJETËZIM I FAKTORËVE RELEVANT TË NEVOJSHËM PËR KUPTIMIN MIRË TË ARSIMIMIT MEDIATIK

Më 1 qershor, u mbjatë ngjarja e parë e projektit “Mendimi kritik për qytetarët me aftësi mediale – CreTink” të Fondacionit Metamorfozis dhe Eurothink, i cili do të zbatohet në 3 vitet e ardhshme, me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Qëllimi është të inkurajojë bashkëpunimin në fushën e zhvillimit të të menduarit kritik dhe shkrim -leximit…

Read article

U NDANË ÇMIMET NGA KONKURSI “SHPREHUR PËRMES MEDIAVE”

Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun, në partneritet me Institutin për Shumëllojshmëri në Londër dhe gazetën ditore Nova Makedonija, ndanë çmimet për produktet më të mira mediatike të shkollës së mesme të fituara në konkursin “Shprehu përmes mediave” me temën “Unë do të doja që komuna ime të … ” Çmimi i…

Read article

MAMIL I PËRZGJODHUR MES 10 PROJEKTEVE MË TË MIRA PËR ARSIMIM MEDIATIK NË EVROPË

Komisioni Evropian ka zgjedhur projektin MAMIL të Shkollës së Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun, si një nga 10 projektet më të mira të arsimimit mediatik në Evropë për vitin 2019. Më 19 Mars, në Bruksel, zyrtarët e shkollës së mesme do të prezantojnë aktivitetet e tyre për promovimin e arsimimit mediatik në media, duke u…

Read article