Uncategorized @sqUncategorized @sq

Simpozium ndërkombëtar: „Duke mbajtur hapin me trendet: Edukimi për arsimim mediatik në ditët e sotme me ritme të shpejta “

Teknologjitë e reja dhe mediat digjitale po i japin formë botës sot, dhe bashkë me të demokracitë dhe shoqërit tona. Zhvillimi i teknologjisë krijon mundësi dhe kërcënime për mënyrën se si ne e perceptojmë informacionin, poltikat dhe marrëdhëniet. Në dekadat e fundit, arsimimi dhe edukimi mediatik i kanë vënë theks të veçantë të menduarit kritik,…

Read article
DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK

UKLO FM-Manastir: Edicioni i tetëmbëdhjetë i emisionit radiofonik për fëmijë ,,Na dëgjoni!“

Radio universitare UKLO FM-Manastir, radio e Universitetit ,,св.Климент Охридски“ –Манастир, është pjesë e Rrjetit të medias së shkruar, duke dashur të kontribuojë në Ditët e medias së shkruar 2021,edicioni i tetëmbëdhjetë i emisionit radiofonik për fëmijë ,,Na dëgjoni!“  transmetuar më 26 nëntor të vitit 2021 ja kushtoi edukimit mediatik dhe informativ,të përpunuara në mënyrë origjinale…

Read article