HULUMTIME

Fushata: Dy herë kontrollo, një herë beso

Të dhënat nga hulumtimi “Detektimi i nivelit të edukimit mediatik në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2019”. Mosha e të anketuarve: 16+ Hulumtim 2019Hulumtim (të dhëna) 2019 [.CSV format]Hulumtim (të dhëna) 2019 [.XLSX format]Hulumtim 2016 Çfarë përmbajtje vërehen nëpër ueb portale? Për lexuesit, ‘filtri’ më i shpeshtë për kontrollimin e informacioneve (51.7%) është dijenia e…

Read article
HULUMTIME

HULUMTIM: “ARSIMIMI MEDIATIK NË MAQEDONI: PTRPJEKJE PËR IMPLEMENTIMIN NË ARSIMIMIN E FILLOR”

Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun, me mbështetjen e Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, e realizoi hulumtimin “Arsimimi meditik në Maqedoni: përpjekje për ta implementur në arsimin fillorr”, në mënyrë që të përcaktohet se si trajtohet ky koncept në planet e mësimdhënies dhe programeve, cilat forma të përvetësimit të njohurive për arsimim…

Read article
HULUMTIME

HULUMTIM MBI NEVOJAT ARSIMORE TË GAZETARËVE DHE ARSIMIMIT MEDIATIK TË PUBLIKUT

Më 1 dhjetor 2016, në Institutin Maqedonas për Media (MIM),  u mbajt një panel  diskutim ku u prezantua raporti nga “Anketa mbi nevojat arsimore të gazetarëve dhe arsimimi mediatik i publikut”, kryer nga ekipi i MIM, si pjesë e projektit rajonal “Partneriteti i Evropës Juglindore për Zhvillimin e Medias. “Hulumtimi mbi nevojat arsimore të gazetarëve…

Read article
HULUMTIME

KONFERENCË”ARSIMIMI MEDIATIK DHE NEVOJAT ARSIMORE TË GAZETARVE DHE PUBLIKUT”

Më 28 dhe 29 mars në Shkup, me organizim nga Instituti Maqedonas i Medias u mbajtë konferenca rajonale „Arsimimi mediatik dhe nevojat arsimore të gayetarëve dhe publiku “. Konferenca u organizua në kuadër të projektit rajonal „Partneritet për zhvillimin e medias në Evropen Juglindore“”Partneriteti për Zhvillimin e Medias në Evropën Juglindore”, i zbatuar nga Qendra…

Read article