HULUMTIMEHULUMTIMEHULUMTIMEHULUMTIMEHULUMTIMEHULUMTIME

U PUBLIKUA ANALIZA E PRONËSISË SË MEDIAVE 2022

Agjencia e Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuale në qershor 2022 publikoi publikimin Media Ownership 2022, i cili synon të sigurojë transparencë më të madhe të pronësisë së mediave. Në këtë publikim prezantohen në rubrika të veçanta të dhënat për pronarët e stacioneve televizive dhe radiostacioneve, si dhe botuesit e mediave të shkruara në vitin 2022.…

Read article

Hulumtim: Efekti i dezinformatave dhe ndikimeve të huaja te proceset demokratike në Maqedoninë e Veriut

Njohuritë e fituara nga hulumtimi dhe veprimtaria gazetareske janë bazë për një nismë për përfaqësim e cila i bashkon faktorët relevant (institucionet qeveritare, shoqatat e mediave, mediat individuale, organizatat e shoqërisë civile, komunitetin shkencor-arsimor dhe sektorin privat) për t’iu kundërvënë efekteve toksike të dezinformatave përmes krijimit të një modeli efikas me përfshirjen e të gjitha…

Read article

Fushata: Dy herë kontrollo, një herë beso

Të dhënat nga hulumtimi “Detektimi i nivelit të edukimit mediatik në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2019”. Mosha e të anketuarve: 16+ Hulumtim 2019Hulumtim (të dhëna) 2019 [.CSV format]Hulumtim (të dhëna) 2019 [.XLSX format]Hulumtim 2016 Çfarë përmbajtje vërehen nëpër ueb portale? Për lexuesit, ‘filtri’ më i shpeshtë për kontrollimin e informacioneve (51.7%) është dijenia e…

Read article

HULUMTIM: “ARSIMIMI MEDIATIK NË MAQEDONI: PTRPJEKJE PËR IMPLEMENTIMIN NË ARSIMIMIN E FILLOR”

Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun, me mbështetjen e Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, e realizoi hulumtimin “Arsimimi meditik në Maqedoni: përpjekje për ta implementur në arsimin fillorr”, në mënyrë që të përcaktohet se si trajtohet ky koncept në planet e mësimdhënies dhe programeve, cilat forma të përvetësimit të njohurive për arsimim…

Read article

HULUMTIM MBI NEVOJAT ARSIMORE TË GAZETARËVE DHE ARSIMIMIT MEDIATIK TË PUBLIKUT

Më 1 dhjetor 2016, në Institutin Maqedonas për Media (MIM),  u mbajt një panel  diskutim ku u prezantua raporti nga “Anketa mbi nevojat arsimore të gazetarëve dhe arsimimi mediatik i publikut”, kryer nga ekipi i MIM, si pjesë e projektit rajonal “Partneriteti i Evropës Juglindore për Zhvillimin e Medias. “Hulumtimi mbi nevojat arsimore të gazetarëve…

Read article