Медиумска писменост

Онлајн живот

Што е видео ?

Ангажирана публика

АВМУ под лупа

За свесноста – мак

За свесноста – алб

Авантура во медиумската писменост – мак

Авантура во медиумската писменост – алб

Udhëzime për përdorimin e video materialeve

Video materialet tregohen si të jenë një mjet jashtëzakonisht i dobishëm për transmetimin e njohurive. Prandaj, disa video të bëra / përshtatura nga subjekte të ndryshme zhvendosen në këtë DVD. Si në këto drejtime, ashtu edhe në kopertinën e DVD, ka shenja se në cilën moshë rekomandohet secila prej videove, duke u nisur nga specifikat e shprehjeve të përdorura dhe konceptet që shpjegohen.

Videot “Aventura përmes Arsimimit mediatik” dhe “Për Ndërgjegjësimin: Çfarë Po Bëj Unë?” Janë për aventurën e djalit Jove përmes Arsimimit mediatik, dhe janë prodhuar nga Shoqata Evropiane e Interesave të Shikuesve (EAVI). Ato u përkthyen në gjuhën maqedonase nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, dhe fjalimi u regjistrua me mbështetjen të Antenna 5 Radio. Këto video janë përkthyer në gjuhën shqipe nga Conedu Global dhe Metamorfozis me mbështetjen financiare të Ambasadës Britanike. Këto janë video të animuara që rekomandohen për të gjithë auditorin, e cila shpjegohet mearsimimin mediatik në një gjuhë dhe mënyrë që kuptohen lehtësisht nga të vegjlit.

Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun ka prodhuar një seri prej pesë videosh si pjesë e projektit të Koalicionit për Arsimim Mediatik, i cili po zbatohet në bashkëpunim me Institutin për Dallime në Media në Londër dhe gazetën Nova Makedonija, me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Në to, YouTuber -i i ri Isabella Pan, në rolin e Medianës, shpjegon me simpati pesë segmente të ndryshme të arsimimit mediatik (Arsimimi mediatik”, “Jeta online”, “Informacion i saktë dhe i verifikuar”, “Perëndimi” dhe “Audienca e Angazhuar”) Ato rekomandohen për fëmijët mbi 12 vjeç për shkak të nivelit më të lartë të shpjegimit të termave të rëndësishëm për Arsimim mediatik.

Videoja “ASHMA nën kontroll” flet për punën e Agjencisë dhe përgjegjësinë e saj ndaj qytetarëve, dhe është bërë në kuadër të projektit “Monitorimi i efikasitetit, efektivitetit, transparencës dhe llogaridhënies së organeve rregullatore të mediave – PROformance Watch” i cili, me mbështetje financiare nga Ambasada Britanike zbatohet nga Eurothink – Qendra për Strategji Evropiane, OJQ Infocenter, Transparency Macedonia dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut. Rekomandohet për fëmijët mbi 12 vjeç për shkak të specifikës së vetë konceptit të rregullimit të medias.