U promovuan infografitë e reja për arsimim mediatik

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale në takimin e tretë publik për vitin 2019 të mbajtur më 24 shtator, promovoi infografitë të rinj për arsimim mediatik – Pas titujve dhe prapa “lajmeve të rreme”. Infografitë në formatin origjinal në gjuhën angleze janë përgatitur nga Organizata Ndërkombëtare EAVI, dhe për t’i vënë ato në dispozicion të sa më shumë qytetarëve, Agjencia i ka shtypur ato në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Më shumë informacion