FUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATAFUSHATA

EMIL – GRUP PUNE E EPRA PËR ARSIMIM MEDIATIK

ЕМIL është grup pune i fokusuar në arsimimit mediatik dhe informativ (AMI) për rregullatorët Mediatik dhe organizata të tjera përkushtuar në nxitjen e AMI në Evropë. Krijuar në kuadër të rrjetit EPRA të rregullatorëve evropian për media, ЕМIL e ndërtuar si bashkësi e subjekteve që marrin pjesë në punën dhe koordinimin e rrjeteve për MIP.Me…

Read article

Video të përpunuara në kuadër të projektit “Të rinjtë mendojnë” Arsimtarët për rëndësinë e arsimimit mediatik

Lidhur me rolin dhe promovimin e arsimimit mediatik të përgatitura në kuadër të projektit “Të rinjtë mendojnë” u përgatitën deklarata të shkurtra me video materiale. Kjo seri videosh është me mësimdhënësit që janë pjesë e procesit të përfshirjes së procesit në mësimdhënie. Videot mund ti shihni në vazhdim:   Cili ёshtё avantazhi i arsimtarёve dhe…

Read article

Video për rolin e gazetarёve në përparimin e arsimimit mediatik në kuadër të projektit “Të rinjtë mendojnë”

Videot janë pjesë e projektit për arsimimin mediatik “Të rinjtë mendojnë”, i zbatuar nga IREKS dhe Instituti Maqedonas për Media dhe i mbështetur nga Agjencia e SHBA-ve për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Në to, njerëz të shquar nga gazetaria dhe fusha e arsimit flasin për rëndësinë e arsimimit mediatik. Videot mund ti ndiqni në linqet në…

Read article

KU ËSHTË GORANI?

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele krijoi edhe versionin e adaptuar në gjuhën maqedonase të spotit “Ku është Klausi?” nga organizata gjermane klicksafe.de, përkthimin e të cilit e bënë të punësuarit e Agjencisë, ndërsa sinhronizimi dhe titrimi u realizua nga TV Sitel. Qëllimi është që edhe njëherë të kthehet vëmendja e prindërve ndaj faktit…

Read article