DORACAK

BOTA DIGJITALE E GJENERATËS ALFA – UDHËZUES PËR ARSIMIMIN MEDIATIK PËR PRINDËRIT DHE KUJDESTARËT

Më 25 prill 2023, u mbajtë promovimi i “Bota digjitale e gjeneratës Alfa – Udhëzues për artsimimin mediatik për prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve 5 deri në 10 vjeç”, i cili u realizua në kuadër të projektit të USAID-it për arsimim mediatik “Të rinjtë mendojnë”, I realizuar nga IREKS në partneritet me MOF. Radio MOF…

Read article