NGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJET

Njoftim për Konferencën “Përballja me dezinformatat në Republikën e Maqedonisë së Veriut”

Më 31 maj të vitit 2022 në Shkup, duke filluar nga ora 12:00 do të mbahet konferenca “Përballja me dezinformatat në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, kushtuar ndërtimit të një qasjeje shumësektoriale për adresimin e kësaj çështjeje të rëndësishme përmes angazhimit të përbashkët të institucioneve shtetërore, mediave të pavarura, organizatave të shoqërisë civile, bashkësisë akademike…

Read article

Biseda për privatësinë #8 – Si të mbroni të dhënat personale për kategoritë e rezikuara të qytetarëve?

Fondacioni Metamorfozic fton përfaqësuesit e organizatave të shoqërive civile, institucionet, mediat dhe të gjithë individët e tjerë që duan të diskutojnë dhe të mësojnë diçka më shumë rreth „Si duhet t’i mbrojmë të dhënat personale të kategorive të rezikuara?“ në bisedën e tetë „Bisedë për privatësi“ që do të mbahet më 31-maj, në Dhomën publike,…

Read article

NË ORË TË ARSIMIMIT MEDIATIK: “MEDIAT DHE DALLIMET” – INSTITUTI MAQEDONAS PËR MEDIA

Instituti Maqedonas për Media, me mbështetjen e Bashkimit Evropian, në vitin 2021 mbajti disa punëtori për arsimimin mediatik në shkollat ​​e mesme. Njëra prej tyre iu kushtua medias dhe diversitetit, si dhe përfaqësimit të grupeve vulnerabël dhe të margjinalizuara në media. Ligjërues në këtë punëtori ishte gazetari Ognen Janevski. Për informacion më të detajuar rreth…

Read article

Agjencia e mbajti takimin e saj të parë publik – Shkup, 19 mars 2014

Shkup, 19.03.2014 – Sot, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në pajtueshmëri me obligimiet e përcaktuara me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajti takimin e parë publik. Qëllimi i këtij takimi ishte që të gjithë anëve të interesuara tu mundësohet ti shprehin mendimet dhe qëndrimet e tyre në lidhje me zhvillimin e…

Read article

U REALIZUA DEBAT “KUPTIMI KRITIK I MEDIAVE – GJINIA, TË RINJTË, ARSIMIMI MEDIATIK”

Shkup, 23.12.2014 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në kuadër të plotësimit të obligimeve të saja ligjore e nxit arsimimin mediatik për të përcjell trajtimin e gjinive në mediume, organizoi debat të titulluar “Kuptimi kritik i mediumeve – gjinia, të rinjtë dhe arsimimi mediatik” që u realizua në hapësirat e qendrës informative të BE-së në…

Read article