Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022NGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJET

Video nga programi filmik falas për nxënës të shkollave fillore dhe persona me nevoja të veçanta

Shpresojmë që të kemi bashkuar një histori të tërë në të cilën për herë të parë kemi rrjetëzuar me sukses arsimimin mediatik dhe filmik nën moton “diversitet”.

Read article

VIDEO NGA PANEL DISKUTIMI „ARSIMIMI MEDIATIK DHE STUDENTËT“

Në kuadër të Ditëve të Arsimimit Mediatik 2022, Fakulteti Filologjik “Blaze Koneski” – Shkup, Instituti për Studime Komunikuese ISK / Institute of Communication Studies и Media Literacy Project YouThink, e mbajtën panel diskutimin “ARSIMIMI MEDIATIK  DHE STUDENTËT”, e cila gjithashtu është pjesë e programit të USAID për arsimim mediatik “të rinjtë mendojnë“. Diskutimi përfshiu aspekte…

Read article

Arsimimi filmik, megjithëse i rëndësishme për zhvillimin e fëmijëve, mbetet i margjinalizuar në sistemin arsimor

Shkup, 13 nëntor 2022 (MIA) – Filmi ka një ndikim të madh në zhvillimin e njohurive kreative, kritike dhe kulturore, aftësive dhe kompetencave të ardhshme te fëmijët, dhe sipas ekspertëve është një mjet po aq efektiv për forcimin e motivimi për të mësuar. Megjithatë, me ritme të ngadalta ky art kulturor po përpiqet të gjejë…

Read article

PËRMBLEDHJE E SHKURTËR NGA DISKUTIMI ONLINE “QARTË DHE ZËSHËM” ME TEMËN: “SI RAPORTOJNË MEDIAT PËR TË RINJTË ME ZHVILLIM ATIPIK”

SI personat me zhvillim atipik, respektivisht të rinjtë me gjendje dhe pengesa të ndryshme, paraqiten në public dhe media? Si të përmirësohet dukshmëria e tyre në jetën publike dhe të mos i margjinalizojmë? Shikoni një klip të shkurtër nga diskutimi online “Qart dhe zëshëm” me temë  “Si mediat raportëjnë për të rinjtë me zhvillim atipik”.

Read article

U MBAJT PUNËTORIA PËR NEVOJAT MEDIATIKE E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR “QASJE E MENJËHERSHME”

Në kuadër të ditëve të arsimimit mediatik 2022, u mbajt punëtori Punëtori mbi nevojat mediatike të personave me aftësi të kufizuara me tiutll “QASJE E MENJËHERSHME”,  me ornganizim të ASHMAA-së. Gjatë punëtorisë u kërkuan përgjigje për pyetjet e mëposhtme: – Si e përjetojnë personat me aftësi të kufizuara mënyrën e paraqitjes së tyre në media?…

Read article
Ditët e Arsimimit Mediatik 2022

PANELI I PARË DISKUTIM MBI ARSIMIMIN MEDIATIK NË FAKULTETIN FILOZOFIK “BLAZHE KONESKI”, SHKUP

Panel-diskutimi “Arsimimi mediatik dhe studentët” është ngjarja e parë publike që Fakulteti Filologjik Blaze Koneski, ICS dhe IREX e organizuan në kuadër të projektit “Futja e arsimimit mediatik për filologët e ardhshëm”, mbështetur nga programi “Mendimtarët e rinj” të Agjencisë Amerikane për zhvillim ndërkombëtar (USAID). Prodekani për shkencë dhe bashkëpunim ndërkombëtar, prof. Dr. Maja Bojaxhievska,…

Read article