Të nderuar,

Duke pasur parasysh se Qeveria ka shpallur ditë zie tre ditë për shkak të fatkeqësisë në Bullgari, në shenjë respekti për ata të cilët hubën jetën dhe në shenjë ngushëllimi Rrjeti për arsimim mediatik dhe Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele do ti anulojnë të gjitha aktivitetet të cilati kishin të paraparë që ti mbajnë më 24 dhe 25 nëntor në kuadër të Ditëve të arsimimit mediatik 2021.

Për terminet e reja për mbajtjen e tyre do të jeni të informuar në kohë.

DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK 2021

„VIRTUALE OSE REALE – RREGULLAT JANË TË NJEJTA!“

 

Nga 22 deri më 29 nëntor do të mbahen Ditët e treta të arsimimit mediatik (DAM 2021). Rrejti për arsimim mediatik këtë herë DAM ju dedikon fëmijëve dhe të rinjëve, e motivuar nga zhvillimet më të reja të fushës së arsimimit mediatik në vendin tonë, futja zyrtare e arsimimit mediatik në kurikulën për arsimim fillor, si qasje e mësimdhënies, me çka gjithsesi kontribuan edhe të gjitha përpjktjet e dritanishte për përarimin e arsimimimit mediatik te qytetarët e të gjitha gjeneratave për mes aktiviteteve më të ndryshme.

Gjatë tetë ditëve, nën moton “Virtual apo real – rregullat janë të njëjta! Le të jemi mediatikisht të arsimuar” do të mbahen një sërë aktivitetesh kushtuar ndërtimit dhe zhvillimit të vetëdijes kritike tek fëmijët dhe të rinjtë, por edhe grupet e tjera të synuara që lidhen direkt ose indirekt me ta. Në organizimin, edhe këtë vit, u bahskangjiten një numër i madh i anëtarëve të Rrjetit dhe mbështetësve të tyre: Instituti Maqedonas për Media dhe IREX, Instituti për Studime të Komunikimit, PINA, Planet-M, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Instituti RESIS. , Universiteti i Evropës Juglindore, Forumi Arsimor Rinor dhe Radio MOF, Fondacioni Metamorfozis, Këshilli për Etikë në Media të Maqedonisë, Konedu Global, MRT dhe Ballë për Ballë (lice v lice).

Me DAM 2021, vendi ynë përfshihet në Javën Globale të UNESCO-s për arsimim mediatik dhe informativ (24-31 tetor), e cila u mbajt për të 10-tën herë këtë vit, dhe i kushtohej temës: “arsimimi mediatik dhe informativ për të mirën publike” (“Media and information literacy for the public good”).