NGJARJETNGJARJETNGJARJETNGJARJETPUNËTORI

Simpoziumi Ndërkombëtar ISK dhe IREKS:„Ta rikthejmë mbrapsht hapësirën për informata dixhitale“

Instituti për Studime të Komunikimit (ISK) dhe IREKS ju ftojnë në simpoziumin ndërkombëtar “Ta rikthejmë mbrapsht hapësirën për informata dixhitale“ organizuar në kuadër të projektit të USAID-it për arsimim mediatik “Youth Think”. Manifestimi do të mbahet më 23 shkurt 2023 (e enjte), në Hotel Aleksandar Palas Shkup, me fillim prej ora 09:30. Rendi i ditës…

Read article
Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022Ditët e Arsimimit Mediatik 2022

U MBAJT SEANCA PUBLIKE E KOMISIONIT PËR ANKESA NË KËSHILLIN PËR ETIKË NË MEDIA TË MAQEDONISË

Në kuadër të DMP 2022, më 28.10.2022 është mbajtur seanca publike e Komisionit për ankesa pranë Këshillit të Etikës në Media të Maqedonisë, në të cilën janë shqyrtuar të gjitha ankesat e pranuara lidhur me shkeljet e standardeve profesionale dhe etike në shkrim (shtypi dhe agjencitë e lajmeve), elektronike (TV dhe radio) dhe internet. mediat…

Read article

VIDEO NGA PANEL DISKUTIMI „ARSIMIMI MEDIATIK DHE STUDENTËT“

Në kuadër të Ditëve të Arsimimit Mediatik 2022, Fakulteti Filologjik “Blaze Koneski” – Shkup, Instituti për Studime Komunikuese ISK / Institute of Communication Studies и Media Literacy Project YouThink, e mbajtën panel diskutimin “ARSIMIMI MEDIATIK  DHE STUDENTËT”, e cila gjithashtu është pjesë e programit të USAID për arsimim mediatik “të rinjtë mendojnë“. Diskutimi përfshiu aspekte…

Read article

Arsimimi filmik, megjithëse i rëndësishme për zhvillimin e fëmijëve, mbetet i margjinalizuar në sistemin arsimor

Shkup, 13 nëntor 2022 (MIA) – Filmi ka një ndikim të madh në zhvillimin e njohurive kreative, kritike dhe kulturore, aftësive dhe kompetencave të ardhshme te fëmijët, dhe sipas ekspertëve është një mjet po aq efektiv për forcimin e motivimi për të mësuar. Megjithatë, me ritme të ngadalta ky art kulturor po përpiqet të gjejë…

Read article
Ditët e Arsimimit Mediatik 2022NGJARJET

PËRMBLEDHJE E SHKURTËR NGA DISKUTIMI ONLINE “QARTË DHE ZËSHËM” ME TEMËN: “SI RAPORTOJNË MEDIAT PËR TË RINJTË ME ZHVILLIM ATIPIK”

SI personat me zhvillim atipik, respektivisht të rinjtë me gjendje dhe pengesa të ndryshme, paraqiten në public dhe media? Si të përmirësohet dukshmëria e tyre në jetën publike dhe të mos i margjinalizojmë? Shikoni një klip të shkurtër nga diskutimi online “Qart dhe zëshëm” me temë  “Si mediat raportëjnë për të rinjtë me zhvillim atipik”.

Read article