Shkup, 22.10.2019 – Nën moton „Ndalo, Mendo, Kontrollo!“ duke filluar nga sot, deri më 15 nëntor, nën organizim të Rrjetit për arsimim mediatik mbahen Ditët e arsimimit mediatik. Në këtë mënyrë, vendi ynë përfshihet në shënimin e javës së tetë Globale të informimit dhe arsimimit mediatik të UNESCO-s.

Gjatë 4 javëve, qytetarët do të kenë mundësinë të marrin pjesë në tridhjetë punëtori, debate, vebinare, ditë të hapura dhe ngjarje të tjera të përqendruara në aspekte të ndryshme të arsimimit mediatik. Qëllimi i Ditëve të arsimimit mediatik mestjerash është ngritja e vetëdijes publike për rëndësinë e arsimimit mediatik, të njoftohen grupe të ndryshme qytetarësh të grupmoshave të ndryshme (fëmijët, të rinjtë, të riturit dhe penzionerët) të  përfitojnë aftësi për arsimimin mediatik, të sigurohet platformë për bashkëpunim, shkëmbimim e përvojave dhe zhvillimi i projektëve të mbajtura për arsimim mediatik.

Siç informoi Drejtori Zoran Trajçevski në konferencën e sotme për shtyp, Agjencia për Shërbime Mediatike audio dhe audiovizuale në Ditët e arsimimit mediatik, merr pjesë në disa ngjarje. Ditët e hapura për vizitën e Agjencisë janë 31 tetori dhe 1 nëntori, ku të gjithë qytetarët e interesuar do të kenë mundësinë të njihen me kompetencat e Agjencisë dhe të mësojnë më shumë rreth arsimimit mediatik.

Në Konferencën e 14 dhe 15 nëntorit, do të prezantohen rezultatet e hulumtimit  për nivelin e arsimimit mediatik tek të rinjtë dhe tek brucoshët realizuar me mbështetjen e OSBE-së, do të mbahet një debat  me temë konsumi online dhe puntori për arsimim mediatik  me të rinjëtë e partive politike. Ndër ngjarjet e planifikuara është një Panair që do të paraqesë punën e anëtarëve të Rrjetit.

Në pres konferencë u drejtuan edhe përfaqësuesit e Instituti i Medias në Maqedoni, Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun, Instituti i Studimeve të Komunikimit, Këshilli i Etikës së Mediave në Maqedoni, EuroTink, Fondacioni Metamorfozis, Instituti Ohri, Forumi i Edukimit Rinor, Vlera e njohurive Evropiane, si dhe Sindikati i pavarur i gazetarëve dhe punëtorëve mediatik dhe Iniciativa qytetare e femres Antiko, të cilat në mënyrë aktive janë të kyçura në realizimin e Ditëve të arsimimit mediatik.

Për nevojat e Ditëve të arsimimit mediatik me mbështetje të transmetuesit të shërbimit publik – Radio dhe Televizionin Maqedonas, adaptuan audio dhe video spot në gjuhën maqedonase dhe shqipe, të cilët në formë origjinale është punuar nga Rrjeti për arsimim mediatik i Irlandes dhe trupi rregullator i tyre BAI.

Videot tashmë po transmetohen në media me qëllim që qytetarët të informohen për ngjarjet e arsimimit mediatik.