U promovuan infografikët e rinj për arsimim mediatik

Agjencia për shërbime meiatike audio dhe audiovizuele në takimin e tretë publik për vitin 2019 I cili u mbajtë më 24 shtator I promovoi infografikët për arsimim mediatik – Prapa titujve dhe Prapa „lajmeve të rejshme“. Infografikët në format orgjinal në gjuhën angleze i punoi organizata ndërkombëtare EAVI, ndërsa me qëllim qasjes më të madhe në opinion, Agjencia i shtypi në gjuhën maqedone dhe gjuhën shqipe. Në njërin infografik janë treguar drejtime për identifikimin e llojeve e lajmeve të rejshme, si që janë lajme me mashtrime për klikime , përmbajtje të sponzorizuara, propagandë, dezinformata, të paramenduara dhe të ngjajshme. Në infografitin e dytë është paraqitur lojë me përmbajtje edukative dedikuar për kontrollimine lajmeve në internet – data valide e publikimit të përmbajtjes, a janë identifikuar autorët ose shfrytëzohen me psoudonime dhe ngjajshëm.

Infografikët për arsimim mediatik mund ti gjeni në linket më poshtë:

 

PRAPA “ LAJME TË REJSHME” 10 lloje të lajme të rejshme

 

 

 

 

PRAPA TITUJVE lojë për verifikimin e lajmeve në internet