• Денови на медиумска писменост, 2020, видеа од кампањата за популаризација на ДМП2020 и Мрежата за медиумска писменост (ваѓноста на Јавниот радиодифузен сервис за МП, родот и МП, претставувањето на ранливите групи, младите и МП, образованието и МП, учењето на далечина, борбата против дезинформации и МП, професионалните новинарски стадарди и  МП итн. – на македонски и албански и англиски. Достапни на: https://www.youtube.com/channel/UC4cev8Ldtyss8tGZmPZ0zwQ/videos
 •  Мрежа за медиумска писменост, ДМП 2020: Тркалезна маса за медиумската писменост и образованието – АВМУ и МИМ, Денови на медиумска писменост 2020. Достапно на: https://www.youtube.com/watch?v=z0oAoWfE2IE&t=60s
 • Мрежа за медиумска писменост, ДМП 2020: Јавна седница на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија-СЕММ, Денови на медиумска писменост 2020. Достапно на: https://www.youtube.com/watch?v=S_uuAv2SurA
 • Мрежа за медиумска писменост, ДМП 2020: „Јасно и гласно – Како да излеземе од теориите на заговор?“ – МОФ, Достапно на: https://www.youtube.com/watch?v=iBsAJgPkGTM
 • Мрежа за медиумска писменост, ДМП 2020: „Наставниците клучни за подигање на свеста за медиумската писменост“ – МИМ, Денови на медиумска писменост 2020. Достапно на: https://www.youtube.com/watch?v=Ro3pn9fR4TY
 •  Мрежа за медиумска писменост, ДМП 2020: „Дали ни е потребна медиумска диета?“ – ИКС, Денови на медиумска писменост 2020. Достапно на: https://www.youtube.com/watch?v=hT4lNZfL1GI
 • Мрежа за медиумска писменост, ДМП 2020: „Борба против дезинформации, во услови на пандемијата на Ковид – 19“ – КриТинк, Денови на медиумска писменост 2020. Достапно на: https://www.youtube.com/watch?v=wNJCGeLEqmU
 • Мрежа за медиумска писменост, ДМП 2020: Кратко видео од настанот „Род, плати и радиодифузија“ – АВМУ, Денови на медиумска писменост 2020. Достапно на: https://www.youtube.com/watch?v=u8RUOLZH444&t=35s
 • Мрежа за медиумска писменост, ДМП 2020: Како да препознаеме лаги за Ковид – 19 на интернет? – МОФ, Денови на медиумска писменост 2020. Достапно на: https://www.youtube.com/watch?v=TZZVaZ73RrA
 • Мрежа за медиумска писменост, Презентација на истражувања во организација на ОБСЕ, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и „КриТинк“ – „Мапирање на индивидуалните нивоа на медиумска писменост во РСМ кај популацијата над 16 години“ и „За нивото на критичко мислење и навиките за користење медиуми кај бруцошите на три универзитети“ (снимка) одржана во рамки на Конференцијата „Денови на медиумска писменост 2019“. Достапна на: https://www.youtube.com/watch?v=HiBbqgBfov8
 • Мрежа за медиумска писменост, Дебата во организација на Институтот за коминикациски студии „Младите и онлајн консумеризмот“ (снимка) одржана во рамки на Денови на медиумска писменост 2019. Достапна на: https://www.youtube.com/watch?v=LMky69y-sdM
 • Мрежа за медиумска писменост, Панел дискусија во организација на Македонскиот институт за медиуми  „Вклучување на медиумската писменост во образованието“ (снимка) одржана во рамки на Денови на медиумска писменост 2019. Достапна на: https://www.youtube.com/watch?v=JN_2adovGgU
 • Мрежа за медиумска писменост, Панел дискусија во организација на КриТинк – „Критичко мислење, основа за препознавање на медиумски манипулации“ (снимка) одржана во рамки на Денови на медиумска писменост 2019. Достапна на: https://www.youtube.com/watch?v=zkJHjxI5b7Q
 • Мрежа за медиумска писменост, Јавна седница на Комисијата за жалби на СЕММ, одржана во рамки на Денови на медиумска писменост 2019 (снимка). Достапна на:  https://www.youtube.com/watch?v=3sNNwzMguxM
 • Мрежа за медиумска писменост, „Презентација на наодите од мониторингот за родовиот баланс во известувањето на медиумите“, во организација на ЖГИ Антико одржана во рамки на Денови на медиумска писменост 2019 (снимка). Достапна на:  https://www.youtube.com/watch?v=t3ieDVHkokk
 • Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиуски услуги (2019) Инфографици за медиумска писменост – Зад насловите и зад „лажните вести“, оригинално создадениод ЕАВИ, а преведени на македонски и на албански јазик. Достапно на: https://mediumskapismenost.mk/aktivnosti-nastani-avmu/
 • Агенција за аудио аудиовизуелни медиумски услуги преведе четири видео материјали и аудио-спотови што беа понудени до ТВ и радио станиците во државата наменети за кревање на свеста за МП кај возрасната популација. Достапно на: http://mediumskapismenost.mk/avmu-mediumska-pismenost/
 • Спотови на ОБСЕ од новата кампања „Двапати пати провери, еднаш верувај“. Достапно на: https://www.facebook.com/OSCE.Skopje/videos/910452156003767/
 • Агенција за аудио аудиовизуелни медиумски услуги (2018) ДВД материјал поврзан со МП (дистрибуиран до основните училишта во Македонија). Достапно на:  http://mediumskapismenost.mk/proekti-mp-mreza/
 • Македонски институт за медиуми, „Кампања за унапредување на МП – Др. Драган, експерт манипулатор“ (седум видеа и три аудио спота) спроведувана во периодот март-мај 2018. Достапно на: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxNkkYoH_93GwCXgItuqLkw92yEpuJM7W
 • Висока школа за новинарство и односи со јавноста (2018) Видео материјал: „МедиАна – Медиумската писменост низ пет кратки видеа“. Скопје ВШНОЈ. Достапно на: http://www.medium.edu.mk/srednoskolski-medium-3/video/573-mediumskata-pismenost-niz-pet-kratki-videa1
 • ИКС, „Новко – детектив за вести“, серијал од 4 едукативни видеа за писменост за вести и дигитална писменост продуцирани во рамки на проектот „Писменост за вести и дигитална писменост“, 2018. Достапно на: http://stopdezinformacii.mk/blog-masonry-2/resursi/
 • ИКС, Сведоштва од новинари за професионалните грешки „И новинарите грешат“ продуцирани во рамки на проектот „Писменост за вести и дигитална писменост“, 2018-2019. Достапни на: http://stopdezinformacii.mk/blog-masonry-2/resursi/
 • ИКС, „Медиумски ден“ во организација на ИКС. Достапно на: http://medium.edu.mk/srednoskolski-medium/mediumski-den
 • ИКС, Недела на лажни вести – серијал настани, обуки и вебинари за писменост за вести и дигитална писменост. Достапно на: http://stopdezinformacii.mk/programa-2019/
 • Мултимедиумски содржини поврзани со МП, Метаморфозис. Достапно на: https://metamorphosis.org.mk/multimedija/
 • Метаморфозис, Водич за ИКТ бр. 09 – Право на говор не е право на говор на омраза (за тинејџери како публика). Достапно на:
  http://nemrazi.mk/vodich-za-ikt-na-metamorfozis-br-09-pravo-na-govor-ne-e-pravo-na-govor-na-omraza/
 • Метаморфозис, Водич за ИКТ бр. 10 – Говор на омраза на интернет (за возрасна публика). Достапно на:
  http://nemrazi.mk/vodich-za-ikt-na-metamorfozis-br-10-govor-na-omraza-na-internet-2/
 • Црна книга: Архива на бесрамноста и насилството (2010). Издавач ФООМ, тема говор на омраза. Достапно на: http://nemrazi.mk/tsrna-kniga-arhiva-na-besramnosta-i-nas/
 • Истражувања поврзани со МП на МОФ. Достапно на: https://issuu.com/youtheducationalforum
 • Национален младински совет на Македонија и Радио МОФ, различни ресурси:  Објави и аудио подкасти за медиумска писменост под хаштагот #НеЕВест во рамки на проектот „Младинска медиумска писменост“; влог од Филип Христовски; Став на новинарот од Радио МОФ Бојан Шашевски за медиумската писменост.
 • Здружение Медиа плус и националното радио Канал 77, мултимедијалните продукти – три аудио, три видео спотови, како и една анализа. Достапно на: https://mms.mk/64016/завршува-проектот-на-канал-77-и-медиа-пл/
 • Интервју на Душко Арсовски за ТВ Алсат-М „Критичко размислување за активни граѓани“. Достапно на: https://www.youtube.com/watch?v=HcSZBbittiM
 • Мрежа за медиумска писменост, Денови на медиумска писменост 2020, промотивни видеа и обраќања на организаторите и учесниците на настаните, како и снимки од реализираните настани: https://www.youtube.com/channel/UC4cev8Ldtyss8tGZmPZ0zwQ/videos