Одговор на Мрежата на ковид 19

Одговор од Алијансата за медиумска и информациска писменост на COVID-19

Глобалната алијанса за партнерства за медиумска и информациска писменост (ГАПМИЛ), оцени дека ширењето дезинформации и лажни информации е исто како и болест – проблематични појави кои можат да бидат заразни, ризични и, во време на пандемија – прашање на живот или смрт. Затоа, УНЕСКО и членките на ГАПМИЛ обезбедија Одговор за справување со инфодемијата кој…

Read article