Публикации

Слободата на изразување наспроти говорот на омраза во медиумите во Македонија

Орданоски, С., „Слободата на изразување наспроти говорот на омраза во медиумите во Македонија“, 2018. Скопје: ИКС.   Достапно на: ЛИНК

Read article
Публикации

Поголема одговорност или засилена пропаганда: новинарската етика во дигиталната ера

Џигал, С., „Поголема одговорност или засилена пропаганда: новинарската етика во дигиталната ера“, Скопје: ИКС.   Достапно на: ЛИНК  

Read article
Публикации

Зајакнување на професионалните стандарди или ерозија на слободниот говор: регулација на онлајн медиумите во Македонија

Бачовска, Ј., „Зајакнување на професионалните стандарди или ерозија на слободниот говор: регулација на онлајн медиумите во Македонија“, Скопје: ИКС.   Достапно на: ЛИНК

Read article