Настани

Одржана дебата „Критичко разбирање на медиумите – род, млади, медиумска писменост“

Скопје, 23.12.2014г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во рамките на исполнувањето на своите законски обврски да ја поттикнува медиумската писменост и да го следи третирањето на родот во медиумите,организираше дебата насловена “Критичко разбирање на медиумите – родот, млади, медиумска писменост”, којашто беше одржана во просториите на ЕУ Инфо-центарот во Скопје. Воведно обраќање на…

Read article