Денови на медиумска писменост 2022Настани

OДРЖАНА РАБОТИЛНИЦА ЗА МЕДИУМСКИТЕ ПОТРЕБИ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ „НЕОДЛОЖНА ПРИСТАПНОСТ“

Во рамки на Деновите на медиумска писменост 2022, беше одржана Работилница за медиумските потреби на лицата со попреченост под наслов „НЕОДЛОЖНА ПРИСТАПНОСТ“, во организација на АВМУ. На работилницата беа побарани одговори на следните прашања: – Како лицата со попреченост го доживуваат начинот на кој се претставени во медиумите? – Какви се, всушност нивните комуникациски потреби?…

Read article
Денови на медиумска писменост 2022Настани

КРАТОК ПРЕСЕК ОД ОНЛАЈН-ДИСКУСИЈАТА „ЈАСНО И ГЛАСНО“ НА ТЕМА: „КАКО МЕДИУМИТЕ ИЗВЕСТУВААТ ЗА МЛАДИТЕ СО АТИПИЧЕН РАЗВОЈ“

Како лицата со атипичен развој, односно младите со различни состојби и попречености, се прикажуваат во јавноста и медиумите? Како да се подобри нивната видливост во јавниот живот, и да не се маргинализираат? Погледнете го краткиот пресек од онлајн-дискусијата „Јасно и гласно“ на тема: „Како медиумите известуваат за младите со атипичен развој“. Дискусијата се одржа на…

Read article