Настани

Агенцијата го одржa својот прв јавен состанок – Скопје, 19.03.2014 г

Скопје, 19.03.2014 г. – Денес, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно обврските утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржa својот прв јавен состанок. Неговата цел беше им се овозможи на сите заинтересирани страни да ги изразат своите ставови и мислења по однос на развојот на аудио и аудиовизуелните медиумски…

Read article