Мисијата на ОБСЕ во Скопје објави јавен повик за истражување за медиумска писменост

Скопје, 4 јули 2019г. – Мисијата на ОБСЕ во Скопје, денес објави јавен повик за ангажирање на локален давател на услуги за изготвување на истражување, односно анкетен дизајн и збирки на податоци, за нивото на медиумска писменост во Република Северна Македонија во 2019 година.

Јавниот повик е достапен на линкот https://procurement.osce.org/tenders/engagement-local-service-provider-produce-survey-design-and-field-data-collections-level

Понудите за јавниот повик треба да се достават до канцеларијата на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, најдоцна 18 јули 2019 година – 12 часот.