Uncategorized @mkПроекти

НАШИТЕ МЕДИУМИ: АКЦИЈА НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ И АКТИВИЗАМ, СПРОТИВСТАВУВАЊЕ НА ПОЛАРИЗАЦИЈАТА И ПРОМОВИРАЊЕ ДИЈАЛОГ

Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации, на медиумските професионалци и активисти, како и на граѓаните со цел подобро да ги разберат трендовите и предизвиците поврзани со слободата и интегритетот на медиумите на Западен Балкан и Турција, се меѓу главните цели на регионалниот проект „Нашите медиуми“ што ќе се спроведува во следните три години (2023-2025). Проектот…

Read article