Истражување

Објавена Анализа на Сопственоста на медиумите во 2022

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во јуни 2022 година ја објави публикацијата за сопственоста на медиумите во 2022 година, чија цел е да обезбеди поголема транспарентност на сопственоста на медиумите. Во оваа публикација, во засебни делови се претставени податоците за сопствениците на телевизиите и радиостаниците, како и на издавачите на печатените медиуми во…

Read article
Прирачници

Прирачник – Насоки за превенција од корупција и промовирање на етиката во медиумите

Советот за етика во медиумите во јуни 2022 година објави НАСОКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД КОРУПЦИЈА И ПРОМОВИРАЊЕ НА ЕТИКАТА ВО МЕДИУМИТЕ. Целта на овој Прирачник, пред сè, наменет за медиумските работници и новинари, е да ја подигне свеста за ризиците од корупција во медиумите (печатените и електронските) како и давање на соодветни препораки за нивно…

Read article