Прирачници

ПРИРАЧНИК – НАСОКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД КОРУПЦИЈА И ПРОМОВИРАЊЕ НА ЕТИКАТА ВО МЕДИУМИТЕ

Советот за етика во медиумите во јуни 2022 година објави НАСОКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД КОРУПЦИЈА И ПРОМОВИРАЊЕ НА ЕТИКАТА ВО МЕДИУМИТЕ. Целта на овој Прирачник, пред сè, наменет за медиумските работници и новинари, е да ја подигне свеста за ризиците од корупција во медиумите (печатените и електронските) како и давање на соодветни препораки за нивно намалување,…

Read article