Проекти

ИКС И ИРЕКС: МЕЃУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ И КРИТИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ

Во рамки на проектот за медиумска писменост „YouThink“ (УСАИД), а во организација на ИКС и ИРЕКС, на 3 и 4 февруари 2022 година ќе биде одржан Меѓународниот симпозиум за критичко размислување и медиумска писменост. Настанот ќе биде одржан виртуелно, на платофрмата Zoom. На симпозиумот ќе се дискутираат теми поврзани со образованието за медиумска писменост на универзитетите во Македонија, споредено со…

Read article