Rrjeti ka 46 anëtare (institucione publike dhe ministri, organizata civile, institucione arsimore dhe radiodifuzerë) dhe në kontinuitet është i hapur për anëtar të ri – nevojitet vetëm që të pranohet Akti për formim formim dhe të dorëzohet deri te ASHMA një Fletëanëtarësim i nënshkruar.

Ajo u formua me iniciativë të Agjencisë por i përket të githëve dhe do të ketë sukses aq sa të gjithë janë të gatshëm për ta shfrytëzuar.

Promovimi i saj ishte më 27 prill 2017.

 

RRJETI I ARSIMIMIT MEDIATIK NË
REPUBLIËN E MAQEDONISË SË VERIUT

ASHMA

visoka-skola

SHL

Konedu Global

SHGM

Komiteti i Helsinkut

infocentar

OJQ Infoqendra

Këshilli rinor

OPM

OKM

QMBI

QMBI

Shoqata Diverziti Media

NA JEPNI KRAHË

MPPS

ISK

Agjencia e filmit

TV Shenja

ERA

TV ERA

Forumi Islam

UKLO FM

tvspectra

TV Spektra

Radio Sveti Nikole

ZDR-ADW

 1TV

   

MOF

MASH

dzlp

DMTP

Koalicioni Margini

Reformator

EVROTINK

Instituti IMMEK

TVKanal21

TV 21

tvalfa

TV Alfa

FORUM 16

 RESIS

INSTITUTI I OHRID

IMM

Antenna 5 Radio Network

Radio Antena 5

KEMM

 

Metamorfozis

public research

Pablik

media deveopmentQZhM

ARNO

TV PlusTV Plus

logo VCSQVS

GANIMED

QENDRA E RESURSEVE

Në korrik të vitit 2018, pushoi anëtarësimi i Radio Sllobodna Makedonija, me që ju hoq leja për emetim.