MIM ka publikuar dy doracakë për arsimimin mediatik 

Instituti maqedonas për media ka publikuar dy doracakë për trajnues nga fusha e arsimimit mediatik dhe informimit.

Doracaku për gazetarët, nga autorët Dr. Radmilla Rangellov Jusoviq dhe Nedim Krajishnik, është i destinuar për trajnues të cilët do të punojnë dhe do të ligjerojnë arsimiminim mediatik dhe informimin të fëmijëve të moshës së shkollës. Doracaku përmban rekomandime për organizimin e orëve në shkollë, si dhe tema konkrete të cilat janë të lidhura me arsimimin mediatik dhe informimin. Doracakun mund ta merni në linun më poshtë:

https://mim.org.mk/attachments/article/1172/Priracnik%20za%20novinari-web-MCCM.pdf.

Qëllimi i dorackut të dytë, nga autori Stefan Janiq është tu ndihmoje trajnuesve të ardhshëm të arsimimit mediatik dhe informimit në përgaditjen e tyre për programte edukative në mënyrë të lehtë dhe interesante. Aj është i dedikuar për përfaqësuesit e oraganizatave joqeveritare, mësuesit të cilët dëshirojnë ta promovojnë Arsimimin mediatik nëshkollë, por edhe per gazetarët. Për secilin modul, ekziston një listë e ushtrimeve dhe materialeve që mund të përdoren, me çka shumica e aktiviteteve të përshtatura për grupe të ndryshme të synuara.

Doracakun mund ta merni në linun më poshtë:

https://mim.org.mk/attachments/article/1140/Priracnik%20za%20obucuvaci%20od%20oblasta%20na%20MP.pdf.