Мрежата има 59 членки (јавни институции и министерства, граѓански организации, образовни установи и радиодифузери) и е контиунуирано отворена за нови членови – потребно е само да се прифати Актот за формирање и да се достави во АВМУ потпишана Пристапница. 

Таа беше формирана на иницијатива на Агенцијата но им припаѓа на сите и ќе биде онолку успешна колку што сите ќе бидат подготвени да ја користат.

ПРОМЕНИ ВО ЧЛЕНСТВОТО

МРЕЖА ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АВМУ

visoka-skola

ВШ

Конеду Глобал

ЗНМ

Хелсиншки комитет

infocentar

НВО Инфоцентар

Младински совет

OPM

ОПМ

QMBI

QMBI

ЕКВАЛИС

Здружение Диверзити Медиа

ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ МЕДИА ПЛУС

МКД.мк

Прогрес

ИМПЕТУС

МТСП

 

ИКС

Агенција за филм

ТВ Шења

ERA

ТВ ЕРА

Исламски Форум

УКЛО ФМ

tvspectra

ТВ Спектра

Радио Свети Николе

 ЗДР-ADW

 

МОФ

АЕК

ГИМНАЗИЈА Јосип Броз Тито

ЕСЕ

МОН

dzlp

ДЗЛП

Коалиција Маргини

Реформатор

ЕВРОТИНК

ИММЕК Институт

TVKanal21

ТВ 21

tvalfa

ТВ Алфа

ФОРУМ 16

РЕСИС

ИНСТИТУТ  ОХРИД

Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања

Вредност за Европско Знаење (ВЕЗ)

                                                         

МЦМС

МИМ

Antenna 5 Radio Network

Радио Антена 5

СЕММ

 

Метаморфозис

public researchПаблик

media deveopmentЦРМ

АРНО

TV PlusТВ Плус

logo VCSВЦС

ГАНИМЕД

РЕСУРСЕН ЦЕНТАР

КАНАЛ 77

                                                           

МРТ

ТВ КАНАЛ ВИС

ПЛАНЕТ

Во ноември 2019 година,  престана членството на 1 ТВ бидејќи му беше одземена дозволата за емитување.

Во јули 2018 година, престана членството на Радио Слободна Македонија бидејќи му беше одземена дозволата за емитување.