DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK

Programi i Ditëve të arsimimit mediatik 2021

Nga 22 deri më 29 nëntor do të mbahen Ditët e treta të arsimimit mediatik (DAM 2021). Gjatë tetë ditëve, nën moton “Virtual apo real – rregullat janë të njëjta! Le të jemi mediatikisht të arsimuar” do të mbahen një sërë aktivitetesh kushtuar ndërtimit dhe zhvillimit të vetëdijes kritike tek fëmijët dhe të rinjtë, por…

Read article