DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIKDITËT E ARSIMIMIT MEDIATIKDITËT E ARSIMIMIT MEDIATIKDITËT E ARSIMIMIT MEDIATIKDITËT E ARSIMIMIT MEDIATIKDITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK

DAM 2021: NË ORË TË ARSIMIMIT MEDIATIK – “VERIFIKIMI I INFORMATAVE” (MIM)

Në kuadër të Ditëve të ditëve të arsimimit mediatik 2021, janë mbajtur disa punëtori për arsimimin mediatik në shkollat ​​e mesme, të organizuara nga Instituti Maqedonas për Media. Në punëtorinë e mbajtur më 30 nëntor, me gjimnazistët u diskutua për verifikimin e informatave të paraqitura nga mediat, ku ligjërues ishte Vasko Magleshov. Për informacion më…

Read article
Uncategorized @sq

UKLO FM-Manastir: Edicioni i tetëmbëdhjetë i emisionit radiofonik për fëmijë ,,Na dëgjoni!“

Radio universitare UKLO FM-Manastir, radio e Universitetit ,,св.Климент Охридски“ –Манастир, është pjesë e Rrjetit të medias së shkruar, duke dashur të kontribuojë në Ditët e medias së shkruar 2021,edicioni i tetëmbëdhjetë i emisionit radiofonik për fëmijë ,,Na dëgjoni!“  transmetuar më 26 nëntor të vitit 2021 ja kushtoi edukimit mediatik dhe informativ,të përpunuara në mënyrë origjinale…

Read article

Grupet vulnerabël në sferën publike – Instituti RESIS

Në kuadër të Ditëve të arsimimit mediatik për fëmijë dhe të rinjtë 2021, më 30 nëntor, u mbajt prezantimi i veprimit hulumtues: „Grupet vulnerabël në sferën publike“, organizuar nga Instituti për hulumtimin e zhvillimit social – RESIS. Po ashtu, në kuadër të aktivitetit u prezantua Manuali për arsimim mediatik për prindër. Në kuadër të diskutimit…

Read article

U prezantuan rekomandimet për raportim etik për të rinjëtë dhe fëmijët

Në kuadër të DAM 2021, me datë 26 nëntor u  prezantuan „Rekomandimet për raportim profesional për  fëmijët dhe të rinjtë“ dhe njëkohësisht u mbajt edhe seancë publike të Komisionit për ankesa të Këshillit për Etikë në Media të Maqedonisë (KEMM) . Në bashkëpunim me Ambasadën e parë të fëmijëve në botë „Megjashi“ dhe në kosultime me…

Read article

U mbajt debat online mbi arsimimin mediatik të ASHMA dhe Resis (VIDEO)

Shkup, 30 nëntor 2021 – Në kuadër të Ditëve të arsimimit mediatik 2021,Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Instituti Resis zhvilloi dje një debat online me temë „Analiza e aspekteve gjinore në programet televizive për fëmijë: A po ndërtojmë ndërgjegjësim kritik tek fëmijët?”. Diskutimi përfshiu disa segmente, nga ku si është ndikimi psikologjik i programeve për…

Read article