Video materialet për arsimimin mediatik

U promovuan infografikët e rinj për arsimim mediatik

Agjencia për shërbime meiatike audio dhe audiovizuele në takimin e tretë publik për vitin 2019 I cili u mbajtë më 24 shtator I promovoi infografikët për arsimim mediatik – Prapa titujve dhe Prapa „lajmeve të rejshme“. Infografikët në format orgjinal në gjuhën angleze i punoi organizata ndërkombëtare EAVI, ndërsa me qëllim qasjes më të madhe në opinion, Agjencia i shtypi në gjuhën maqedone dhe gjuhën shqipe. Më tepër informacione

 

 

 

 

Udhëtimi nëpër arsimimin mediatik 3: Privacia dhe përcjellja

Jove bëhet gjithnjë e më i mençur për mediumet dhe i vazhdon avenurat e tij nëpër Ishullin e arsimimit mediatik.
Këtë herë, ai zbulon se është i përcjellur!
Por, kush e përcjell dhe çka mund të bëjë ai në lidhje me këtë?
Zbuloni në video spotin e tretë nga aventura e Joves nëpër arsimimin mediatik.

Përkthimi dhe adaptimi në maqedonisht:
Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele
Sinkronizimi: Radio Antena 5
Montimi: TV Shenja

Aventurë nëpër arsimimin mediatik

Spoti u përpilua nga ana e të punësuarve në Agjenci si dhe nga z.Zoran Petrov nga RA Antena 5 i cili e huazoi zërin e tij për personazhin Jove.

Për vetëdijën, çfarë bëjë unë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele adaptoi edhe një video spot për publik, i cili është i kushtuar arsimimit mediatik, nga cikli i spoteve të organizatës ndërkombëtare EAVI, me titull “Për vetëdijën, çfarë bëjë unë”.

Ku është Gorani?

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele krijoi edhe versionin e adaptuar në gjuhën maqedonase të spotit “Ku është Klausi?” nga organizata gjermane klicksafe.de, përkthimin e të cilit e bënë të punësuarit e Agjencisë, ndërsa sinhronizimi dhe titrimi u realizua nga TV Sitel. Qëllimi është që edhe njëherë të kthehet vëmendja e prindërve ndaj faktit se në RM ekziston softuer që mund ta shfrytëzojnë për kontroll efikas të Internetit dhe përmbajtjeve ku ka qasje fëmiu i tyre. Spoti “Ku është Gorani?” mund të merret në këtë link