Ditët e Arsimimit Mediatik 2022

U MBAJT SEANCA PUBLIKE E KOMISIONIT PËR ANKESA NË KËSHILLIN PËR ETIKË NË MEDIA TË MAQEDONISË

Në kuadër të DMP 2022, më 28.10.2022 është mbajtur seanca publike e Komisionit për ankesa pranë Këshillit të Etikës në Media të Maqedonisë, në të cilën janë shqyrtuar të gjitha ankesat e pranuara lidhur me shkeljet e standardeve profesionale dhe etike në shkrim (shtypi dhe agjencitë e lajmeve), elektronike (TV dhe radio) dhe internet. mediat…

Read article