HULUMTIME

U PUBLIKUA ANALIZA E PRONËSISË SË MEDIAVE 2022

Agjencia e Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuale në qershor 2022 publikoi publikimin Media Ownership 2022, i cili synon të sigurojë transparencë më të madhe të pronësisë së mediave. Në këtë publikim prezantohen në rubrika të veçanta të dhënat për pronarët e stacioneve televizive dhe radiostacioneve, si dhe botuesit e mediave të shkruara në vitin 2022.…

Read article
DORACAK

DORACAK-UDHËZIME PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT DHE PROMOVIMIN E ETIKËS NË MEDIA

Këshilli për etik në media në qershor 2022 publikoi UDHËZIME PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT DHE PROMOVIMIN E ETIKËS NË MEDIA Qëllimi i këtij doracaku, i dedikuar kryesisht për punonjësit e mediave dhe gazetarët, është që të ngritet ndërgjegjësimi për rreziqet e korrupsionit në media (të shkruara dhe elektronike) si dhe dhënien e rekomandimeve të duhura…

Read article