PROJEKTE

IKS dhe IREKS: Simpozium ndërkombëtar për arsimim mediatik dhe mendim kritik

Në kuadër të projektit për arsimim mediatik „YouThink“ (USAID), dhe nën organizim të IKS dhe IRKS, më 3 dhe 4 shkurt 2022 do të mbahet Simpoziumi ndërkomëtar për mendim kritik dhe arsimim mediatik. Ngjarja do të mbahet virtuale, në platformën Zoom. Në simpoziumin do të diskutohet mbi temat lidhur me arsimin për arsimim mediatik në…

Read article