DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK

Grupet vulnerabël në sferën publike – Instituti RESIS

Në kuadër të Ditëve të arsimimit mediatik për fëmijë dhe të rinjtë 2021, më 30 nëntor, u mbajt prezantimi i veprimit hulumtues: „Grupet vulnerabël në sferën publike“, organizuar nga Instituti për hulumtimin e zhvillimit social – RESIS. Po ashtu, në kuadër të aktivitetit u prezantua Manuali për arsimim mediatik për prindër. Në kuadër të diskutimit…

Read article
TAKIMET E RRJETIT

Shënime nga mbledhja e Rrjetit për arsimimin mediatik mbajtur në kuadër të Ditëve të arsimimit mediatik 2021

Më  29.11.2021., përmes platformës online Zoom, u mbajt takimi vjetor (onlajn) i Rrjetit për arsimim mediatik, i cili mbahet tradicionalisht në kornizat e Ditëve të arsimimit meadiatik. Në takim ishin të pranishëm: Еmilija Petrevska – Каmenjarova (АSHMA), Sasho Bogdanovski (АSHMA), Viktor Stojanov (АSHMA), Маrina Тrajkova (АSHMA), Snezhana Тrpeska (Institut RESIS), Bojan Shashevski (МОF), Daniella Stankovska…

Read article