DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK

U prezantuan rekomandimet për raportim etik për të rinjëtë dhe fëmijët

Në kuadër të DAM 2021, me datë 26 nëntor u  prezantuan „Rekomandimet për raportim profesional për  fëmijët dhe të rinjtë“ dhe njëkohësisht u mbajt edhe seancë publike të Komisionit për ankesa të Këshillit për Etikë në Media të Maqedonisë (KEMM) . Në bashkëpunim me Ambasadën e parë të fëmijëve në botë „Megjashi“ dhe në kosultime me…

Read article