Денови на Медиумска Писменост 2021

Презентирани Препораките за етичко известување за млади и деца

Во рамките на ДМП 2021, на 26 ноември беа претставени „Препораките за професионално известување за деца и млади“ и воедно беше одржана јавна седница на Комисијата за жалби на Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ). Во соработка со Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ и низ консултации со професионалните медиумски и новинарски здруженија, подготвени…

Read article