DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK

Ditët e arsimimit mediatik 2021 – TV dhe radio spot

Nga 22 deri më 29 nëntor do të mbahen Ditët e treta të arsimimit mediatik (DAM 2021). Rrejti për arsimim mediatik këtë herë DAM ju dedikon fëmijëve dhe të rinjëve, e motivuar nga zhvillimet më të reja të fushës së arsimimit mediatik në vendin tonë, futja zyrtare e arsimimit mediatik në kurikulën për arsimim fillor,…

Read article
DITËT E ARSIMIMIT MEDIATIK

Programi i Ditëve të arsimimit mediatik 2021

Nga 22 deri më 29 nëntor do të mbahen Ditët e treta të arsimimit mediatik (DAM 2021). Gjatë tetë ditëve, nën moton “Virtual apo real – rregullat janë të njëjta! Le të jemi mediatikisht të arsimuar” do të mbahen një sërë aktivitetesh kushtuar ndërtimit dhe zhvillimit të vetëdijes kritike tek fëmijët dhe të rinjtë, por…

Read article