Публикации

Унапредување на улогата на ЈРС МРТ во промовирање на МП преку споредба со добри практики од Велика Британија и Белгија

Никодиноска, В., Миленковски, С. и Георгиевски, Б., „Унапредување на улогата на ЈРС МРТ во промовирање на МП преку споредба со добри практики од Велика Британија и Белгија“, 2019. Скопје: МИМ.   Достапно на: ЛИНК

Read article