Истражување

Конференција „Медиумската писменост и образовните потреби на новинарите и на јавноста“

На 28 и 29 март во Скопје во организација на Македонскиот институт за медиуми се одржа регионална конференција „Медиумската писменост и образовните потреби на новинарите и на јавноста“. Конференцијата се организираше во рамки на регионалниот проект „Партнерство за развој на медиумите во Југоисточна Европа“, кој го спроведува Центарот за независно новинарство од Романија во соработка…

Read article
Публикации

Унапредување на улогата на ЈРС МРТ во промовирање на МП преку споредба со добри практики од Велика Британија и Белгија

Никодиноска, В., Миленковски, С. и Георгиевски, Б., „Унапредување на улогата на ЈРС МРТ во промовирање на МП преку споредба со добри практики од Велика Британија и Белгија“, 2019. Скопје: МИМ.   Достапно на: ЛИНК

Read article